Radviliškiečiai paminėjo Baltijos kelio trisdešimtmetį

Apie rengini

Istorinis minėjimas 1989-ųjų rugpjūčio 23-iąją daugiau kaip milijoną žmonių subūręs Baltijos kelias nuo Vilniaus iki Talino pasaulyje tapo sėkmingo nesmurtinio pasipriešinimo simboliu. Šis svarbus Lietuvai įvykis nepaliko abejingų ir radviliškiečių. Gausi minia miestelėnų ir miesto svečių susirinko į Radviliškio miesto centro Aušros aikštę paminėti mums visiems labai svarbios datos. Padedami Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono karių, susikibę už rankų, dainavo radviliškiečių gimnazistų: Miglės Jacynaitės, Roko Banio ir Viktorijos Domrinos atliekamas simbolines Baltijos kelio dainas ,, Bunda jau Baltija“ ir ,,Laisvė“. Sveikinimo žodį tarė Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mindaugas Pauliukas.
Vedėjas Arvydas Kavaliauskas minėjimą pradėjo kreipdamasis į tris Baltijos seseris, kurios kovojo dėl savo nepriklausomybės, savo laisvės. Taip šios šalys pateikė žinią pasaulio galingiesiems apie savo siekius gyventi laisvėje, atkurti ir turėti savas nepriklausomas valstybes. Dar tada šios trys seserys parodė pasauliui, jog laisvės siekis yra taikus, bet kartu ir labai galingas. Šiuos vedėjo žodžius palydėjo kraštiečio Eimanto Didžbalio atliekamos dainos ,,Švelnumas“ ir ,,Mūsų dienos kaip šventė“ bei Baltijos kelio akcijos simboliu tapusio kardelio šokis, kurį atliko Radviliškio miesto kultūros centro teatro studijos jaunimas.
Vieningai susikibę už rankų ir paminėję šią sukaktį, radviliškiečiai ir miesto svečiai buvo pakviesti į Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią dalyvauti klebono Tado Rudžio aukojamose Šv. Mišiose.
Centrinėje Radviliškio miesto aikštėje, trykštant įspūdingiems fontanams, šios šventės proga vyko grupės ,,Patruliai“ koncertas. Vėliau visi buvo pakviesti į kraštiečio Eimanto Didžbalio solinį koncertą Radviliškio miesto kultūros ir poilsio parke. Renginys, įrašytas į ,,Pasaulio atminties“ sąrašą, paminėtas ne tik prisimenant skaudžius įvykius, bet ir džiaugiantis mūsų šiandienos laisve, savo didžiais pasiekimais.
Minint 30-ąsias šio renginio metines, Radviliškio gyventojai ir miesto svečiai iškilmingai šventė laisvę, laisvę gyventi. Minia žmonių, laikydami rankose gėlės žiedą- kardelį, dainavo simbolinėmis tapusias dainas, šoko, dalyvavo Šv. mišiose. Taip išreikštas laisvės siekis visiems parodė, jog mokame taikiai siekti savo tikslų ir gebame pasauliui siųsti žinią apie savo stiprią valią, drąsą ir didybę. Tik taip jaunajai kartai padedame suvokti, kokius sunkumus, negandas patyrė mūsų tėvai, seneliai per sovietų okupaciją.

Kiti skelbimai

Partneriai