Spektaklis ATŽALYNAS

Apie rengini

Pagal Kazio Binkio kūrinį Jono Vaitkaus režisuotas spektaklis ATŽALYNAS kviečia atsigręžti į paprastą žmogiškumą, jauno žmogaus sąžiningumą ir permąstyti išankstines nuostatas. Spektaklis vasario 13 d. 13 val. bus rodomas Radviliškio kultūros centre. Maloniai kviečiame!

Režisierius – Jonas Vaitkus
Kostiumų dailininkė — Dovilė GUDAČIAUSKAITĖ
Kompozitorius — Algirdas MARTINAITIS
Scenografė — Lauryna LIEPAITĖ
Šviesos dailininkas — Vilius VILUTIS
Režisieriaus asistentė — Regina GARUOLYTĖ

VAIDINA:
Keraitis — Gediminas SEDEREVIČIUS
Keraitienė — Viktorija KUODYTĖ
Jasius Šiaučiukas — Tomas ŠEČKUS
Tijūnas, klasės auklėtojas — Povilas BUDRYS
Žiogas — Eimutis BRAZIULIS
Petras Keraitis, našlaitis — Mantas BARVIČIUS
Žiogienė — Diana ANEVIČIŪTĖ / Rasa RAPALYTĖ
Direktorius — Saulius BALANDIS
Inspektorius — Vytautas ANUŽIS
Psichologas — Remigijus BUČIUS
Istorikas — Arūnas SAKALAUSKAS / Džiugas SIAURUSAITIS
Fizikas — Ramutis RIMEIKIS
Gamtininkė — Dalia MICHELEVIČIŪTĖ
Gamtininkė; Genutė — Indrė PIVORAITĖ
Gimnastikos mokytoja — Neringa BULOTAITĖ
Geografė — Jolanta DAPKŪNAITĖ
Barzdžiukas Gediminas — Edgar BECHTER
Šura — Dainius JANKAUSKAS , Elijas MARTYNENKO
Andriušis — Elijas MARTYNENKO
Handelis — Justas VANAGAS
Aldona — Dovilė KARALIŪTĖ
Marytė — Adelė TERESIŪTĖ-AUKŠTIKALNĖ
Birutė — Ieva LABANAUSKAITĖ
Lidija; Keraičių tarnaitė — Eglė VALADKEVIČIŪTĖ
Danutė; Keraičių tarnaitė — Gabrielė LADYGAITĖ
Gimnazistė vokietaitė — Inga STANKAITYTĖ / Eglė VALADKEVIČIŪTĖ
Juzė — Arūnas VOZBUTAS
Motiejus — Mindaugas JUSČIUS
Pliuškienė — Adrija ČEPAITĖ
Čigonė — Ramunė SKARDŽIŪNAITĖ

Režisierius Jonas Vaitkus: „Šiandien yra prasmė grįžti prie tam tikrų dalykų, kuriuose išlikusi vertybių dvasia. Gal ji iš mūsų taško žiūrint atrodo paprasta, pernelyg nuoširdi, primityviai sentimentali, bet už tų žodžių, kurie ištariami šiuose kūriniuose, yra kažkoks spindėjimas.

Noriu grįžti prie tos švaros, kuri yra „Atžalyne“. Bet šioje medžiagoje yra ir destruktyvaus prado. Šioje pjesėje jis paliestas labai nežymiai, bet tai rodo, koks yra progreso ir antiprogreso – techninio progreso ir dvasinio antiprogreso – „žengimas“, o kaip tik tai mes dabar matome.

Šitos „žirklės“ rodo, kad dabar būtent tos užuominos į destruktyvumą taip suklestėjo, kad „Atžalynas“ šiandien scenoje gali būti kaip pavasarinis lietus. Šiame pastatyme siekiu dokumentalumo, iš aktorių – vidinio jausmo. Svarbu, kad jie turėtų aiškias nuostatas, pasaulėjautą, sugebėjimą rimtai įsigilinti į žmogų – ne sudėtingą, išlaužytą, išblaškytą, sutraiškytą, nesuprantantį savęs, gyvenantį instinktais tarp pinigų ir jausminių aistrų, bet žmogų, kuris turi viltį, perspektyvą, kuris tiki, kad žmogaus gyvenimas yra didžiausia vertybė.“

Kiti skelbimai

Partneriai