Darbo užmokestis

Radviliškio miesto kultūros centras

Priskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio vidurkis (su priedais ir priemokomis), neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2018 m. Metinis 2019 m. I ketvirtis Eur 2019 m. II ketvirtis Eur 2019 m. III ketvirtis Eur
Administracija
Direktorius, direktoriaus pavaduotoja, ūkvedys, vyr. buhalterė, prekių ir paslaugų pirkimų specialistė, administratorė 5 836,83 1150,67 1150,67 1150,67
Vyriausiasis režisierius , koordinatorius, kasininkė, renginių organizatorė, dizaineris, scenos apipavidalintojas, projektų vadovas 7 502,67   721,45 721,45 721,45
Kultūros ir meno darbuotojai
Meno vadovai, koncertmeisteris, chormeisteris 7 563,41 877,62 877,62 877,62
Šviesos dailininkas, garso inžinierius 2 530,27 840,78 840,78 840,62
Kiti darbuotojai
Valytojas-kontrolierius, rūbininkas 3 400,00 555,00 555,00 555,00
Kompiuterinių sistemų inžinierius, inžinierius, vadybininkas personalui ir paslaugoms, automobilio vairuotojas 2,75 879,54 879,54 879,54
Darbininkai 1  418,63 555,00 555,00 555,00
Sargai 2,25 459,33 620,24 645,86 619,58