Darbo užmokestis

Radviliškio miesto kultūros centras

Priskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio vidurkis (su priedais ir priemokomis), neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2021 m. II ketvirtis Eur 2021 m. III ketvirtis Eur Metinis 2022 m. I ketvirtis Eur
Administracija
Direktorius, direktoriaus pavaduotoja, ūkvedys, vyr. buhalterė, prekių ir paslaugų pirkimų specialistė, administratorė 5 1289,98 1289,98 1286,31 1491,44
Vyriausiasis režisierius , koordinatorius, kasininkė, renginių organizatorė, dizaineris, scenos apipavidalintojas, projektų vadovas 7 838,99   838,99 838,99 1247,61
Kultūros ir meno darbuotojai
Meno vadovai, koncertmeisteris, chormeisteris 7 995,06 995,06 995,51 1188,57
Šviesos dailininkas, garso inžinierius 2 9989,43 989,43 989,43 1198,49
Kiti darbuotojai
Valytojas-kontrolierius, rūbininkas, darbininkai 4 642,00 642,00 642,00 730,00
Kompiuterinių sistemų inžinierius, inžinierius, vadybininkas personalui ir paslaugoms, automobilio vairuotojas 2,75 996,66 996,66 996,66 1183,74
Sargai 2,25 731,27 885,02 799,55 969,49