Darbo užmokestis

Radviliškio miesto kultūros centras

Priskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio vidurkis (su priedais ir priemokomis), neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2019 m. Metinis 2020 m. I ketvirtis Eur 2020 m. II ketvirtis Eur 2020 m. III ketvirtis Eur
Administracija
Direktorius, direktoriaus pavaduotoja, ūkvedys, vyr. buhalterė, prekių ir paslaugų pirkimų specialistė, administratorė 5 1150,67 1225,31 1225,31 1225,31
Vyriausiasis režisierius , koordinatorius, kasininkė, renginių organizatorė, dizaineris, scenos apipavidalintojas, projektų vadovas 7   721,45   807,09 807,09 807,09
Kultūros ir meno darbuotojai
Meno vadovai, koncertmeisteris, chormeisteris 7 877,62 947,63 947,63 947,63
Šviesos dailininkas, garso inžinierius 2 840,62 941,60 941,60 941,60
Kiti darbuotojai
Valytojas-kontrolierius, rūbininkas 3 555,00 607,00 607,00 607,00
Kompiuterinių sistemų inžinierius, inžinierius, vadybininkas personalui ir paslaugoms, automobilio vairuotojas 2,75 879,54 986,24 986,24 986,24
Darbininkai 555,00 607,00 607,00 607,00
Sargai 2,25 632,13 691,88 680,07 696,21