Darbo užmokestis

Radviliškio miesto kultūros centras

Priskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio vidurkis (su priedais ir priemokomis), neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2020 m. II ketvirtis Eur 2020 m. III ketvirtis Eur Metinis 2021 m. I ketvirtis Eur
Administracija
Direktorius, direktoriaus pavaduotoja, ūkvedys, vyr. buhalterė, prekių ir paslaugų pirkimų specialistė, administratorė 5 1225,31 1225,31 1225,31 1275,34
Vyriausiasis režisierius , koordinatorius, kasininkė, renginių organizatorė, dizaineris, scenos apipavidalintojas, projektų vadovas 7  807,09   807,09 807,09 838,99
Kultūros ir meno darbuotojai
Meno vadovai, koncertmeisteris, chormeisteris 7 947,63 947,63 947,63 995,51
Šviesos dailininkas, garso inžinierius 2 941,60 941,60 941,60 989,43
Kiti darbuotojai
Valytojas-kontrolierius, rūbininkas, darbininkai 4 607,00 607,00 607,00 642,00
Kompiuterinių sistemų inžinierius, inžinierius, vadybininkas personalui ir paslaugoms, automobilio vairuotojas 2,75 986,24 986,24 986,24 996,66
Sargai 2,25 680,07 696,20 696,20 701,58