Apie mus

Radviliškio miesto kultūros centras – daugiafunkcinis kultūros centras, besinaudojantis moderniomis techninėmis priemonėmis, atviras visuomenei, tenkinantis bendruomenės narių saviraiškos poreikius, organiškai įsiliejantis į Šiaulių apskrities ir Aukštaitijos regiono kultūros terpę, patrauklus užsieniečiams savo kultūros produkcija, teikiamomis paslaugomis ir rekreacijos objektais. Kultūros centro darbuotojai – kvalifikuoti, iniciatyvūs, gebantys operuoti informacijos srautais, gerbiantys save ir kiekvieną visuomenės narį – specialistai. Meno kolektyvai – šiuolaikiški, puoselėjantys lietuvių tautinę savimonę, konkurencingi rinkos sąlygomis.

Viena iš pagrindinių Radviliškio miesto kultūros centro veiklos krypčių yra suaktyvinti etninės medžiagos rinkimą rajone, suburti veiklius ir patyrusius, neabejingus kultūros atgimimui žmones ir bendraminčius.

Radviliškio miesto kultūros centre repetuoja ir koncertines programas ruošia iki 20 meno kolektyvų (įvairaus amžiaus grupių ir skirtingų meno krypčių).

Radviliškio miesto laisvalaikio ir pramogų parkas – kultūros centro sudedamoji dalis, kurioje organizuojamos įvairios šventės, koncertai ir kiti renginiai.

Šalia organizacines veiklos nuolat vyksta pastovus kultūros paveldo, raiškos dokumentavimas, metodinė veikla. Kultūros centras pradėjo savo organizuojamų renginių elektroninės dokumentacijos kaupimą, susisteminta pastarųjų metų vizualinė medžiaga, internetinėje svetainėje (www.radviliskiokc.lt) nuolat talpinamos įvairios naujienos apie centro veiklą, vykusius ir būsimus renginius. Kuriama Centro informacinė valdymo sistema, Centro duomenų bazė, pradėta kurti darbuotojų skatinimo sistema. Daug dirbama gerinant informacijos sklaidą, kuriant Centro įvaizdį, ieškoma bendradarbiavimo galimybių su savivaldybės gyventojais, tiriami jų poreikiai. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su įvairiomis rajono ir šalies organizacijomis stiprėja ir plečiasi išeidami už šalies ribų. Užmegzti ryšiai su Ukrainos lietuviais, estais, latviais, lenkais. 2009 metais užmegzti glaudesni ryšiai su Gniezno (Lenkija) kultūros centru. Dalykinių vizitu metu pasikeista idėjomis, ieškota bendradarbiavimo plėtros galimybių, aptarti bendri renginiai, paruošti ir aptarti kultūros centrų bendradarbiavimo sutarčių projektai.

Šiuo metu kultūros centras stengiasi kuo aktyviau įsijungti į įvairias valstybines ir tarptautines programas (projektus).

Radviliškio miesto kultūros centro vizija – tai naujų meno kolektyvų steigimas, senųjų stiprinimas, jaunų žmonių iniciatyvų palaikymas, kultūrinio paveldo saugojimas ir puoselėjimas. Tikimės etnokultūros raiškos pagalbą aktualizuoti vertingiausia liaudiškų švenčių palikimą, grąžinti žmonėms, o ypač jaunimui, džiugesį ir susidomėjimą dalyvaujant įvairiuose renginiuose.

2008 metais įsijungta į Kultūros centrų modernizavimo programą.

2008 metų balandžio mėnesį Radviliškio miesto kultūros centras gavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premiją (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008-04-02 įsakymas Nr. ĮV-162) už pastarųjų metų aktyvią, kūrybingą veiklą, puoselėjant etninę kultūrą ir mėgėjų meną, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius.

Tikimės, kad atnaujintas Kultūros centro interjeras ir eksterjeras, nauji sumanymai ir bendri darbai praplės paslaugas, gerins jų kokybę ir pritrauks vis daugiau žmonių, o jaunam savo idėjomis ir mintimis Radviliškio miesto kultūros centro kolektyvui, niekada neišblės pasišventimas, energija ir kūrybiškumas.

Skip to content