Neformalus vaikų švietimas

NVŠ programa „Kultūros pamokos”

Programos tikslas tikslas – suburti aktyvų, pilietišką, kūrybišką jaunimą bendrai kultūrinei-edukacinei veiklai vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygmeniu bei skatinti jų tarpusavio dialogą.

NVŠ programos uždaviniai:

Suteikti jaunimui daugiau galimybių įsitraukti ir dalyvauti kultūrinėje, meninėje, visuomeninėje, sociokultūrinėje veikloje. Didinti jaunų žmonių žinias ir supratimą apie įvairias kultūros ir meno sritis, formas, senąsias kultūros tradicijas, papročius, etninę kultūrą, renginių organizavimo specifiką. Stiprinti jaunimo kultūros pažinimo ir patyrimo įpročius, lavinti meninius (teatrinius, muzikinius, choreografinius ir kt.) gebėjimus ir kompetencijas.

Veiklos apibūdinimas:

Jaunimas inicijuos ir organizuos laisvalaikio užimtumą, kultūrinius renginius, aktyviai dalyvaus miesto ir rajono jaunimo, visuomenės veikloje: kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose, festivaliuose, patriotiniuose renginiuose, diskusijose, koncertuose, parodų atidarymuose, valstybinių švenčių minėjimuose ir pan. Sieks užmegzti ryšius su rajono jaunimo atstovais, klubais, organizacijomis. Aktyviai dalyvaus įvairiuose mokymuose, projektuose, jaunimo lyderystės, savanorystės programose, meno kolektyvų veikloje. Vyks edukacinė veikla, susitikimai su įvairiais kultūros ir meno specialistais, visuomenės veikėjais, skirtingų sričių profesionalais.

Vadovė Svetlana Viluskienė

tel. 860076399

el. p. svetlana.viluskiene@gmail.com

 

 

 

 

 

Skip to content