Veikla

Radviliškio miesto kultūros centro 2016 metų veiklos programa

Radviliškio miesto kultūros centro 2015 metų veiklos ataskaita

Radviliškio miesto kultūros centro paslaugos

Darbo užmokestis

Radviliškio miesto kultūros centro viešųjų pirkimų taisyklės

Radviliškio miesto kultūros centro viešieji pirkimai

 

Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys

Vykdyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Radviliškio rajono savivaldybės kultūros politiką;

Meniškai įprasminti ir perteikti etninės kultūros pavyzdžius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpintis jų meniniu lygiu, sudaryti sąlygas dalyvauti Pasaulio lietuvių dainų šventėse, vietiniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

Organizuoti pramoginius, edukacinius, profesionalaus meno renginius, diskotekas ir vakarones visų amžiaus ir socialinių grupių kultūros vartotojams;

Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą, jų meninį, kultūrinį įprasminimą;

Kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

Sistemingai rengti veiklos planus ir juos įgyvendinti, tvarkyti apskaitą, atspindinčią Kultūros centro veiklą.

 

Organizacinė kultūros centro veikla, organizuojamos (tradicinės) šventės

Centras organizuoja valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimus, kuriuose dažniausiai koncertuoja kultūros centro meno kolektyvai. Pažymimos visos kalendorinės šventės, kartu su pensininkų bendrija „Bočiai“, LASS (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga) Radviliškio rajono taryba, diabeto klubu “Likimas”, rajono invalidų draugija organizuoja renginius ne tik neįgaliems žmonėms, tačiau atvirus bendruomenei.

Miesto bendruomenė pamėgo Velykų ir Kalėdų masinius renginius. Tradicinėmis tapo ir kasmet organizuojamas Miesto šventės, rajono Meno šventės, rajoninės arimo šventės kartu su rajono savivaldybės žemės ūkio skyriumi, pramoginiai renginiai: „Švęskime rugsėjo 1-ąją kartu“, “Ekstremalus šou”, Naujametės puotos ir kt. Populiariais tapo organizuojami šokių vakarai pagyvenusiems žmonėms „Armonikos pavakariai“, jau 5 kartus įvyko tarptautinis garbaus amžiaus žmonių tautinių šokių festivalis “Ir ne tik iš Lietuvos”, kas antri metai vyksta cirkų festivalis “Mus vienija arena”.

Kasmet vyksta rajoninė seniūnijų šventė, respublikinė arba zoninė humoro grupių šventė „Juokis“, respublikinė kaimo teatrų šventė „Pastogė“, kasmet – rajono mokyklų teatrų šventė „Šimtakojis“. Radviliškis yra labai geroje geografinėje vietoje, todėl pro šalį nepravažiuoja nė vienas profesionalaus meno kolektyvas.

Skip to content