Paslaugos

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2018-02-27 sprendimu Nr. T-773

RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil.nr. Paslaugos pavadinimas Matavimo vienetas Kaina (EUR) Pastabos
1. Bilietų pardavimas Radviliškio miesto kultūros centro kasoje į kitų organizacijų organizuojamus renginius ne Radviliškio miesto kultūros centro patalpose
1.1. Bilietų pardavimas 1 bilietas 0,20 – 0,60

 

Paslaugos kaina priklauso nuo sutarties su renginį organizuojančia organizacija
2. Bilietų kainos į Radviliškio miesto kultūros centre rodomus kino filmus
2.1. Bilietų pardavimas 1 bilietas 0,60 – 3,00

 

Paslaugos kaina priklauso nuo sutarties su filmo autoriais ar platintojais
3. Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja Radviliškio miesto kultūros centras
3.1.

 

Suaugusiesiems 1 asmeniui 1,00 – 5,00

 

Kai renginyje dalyvauja RMKC kolektyvai.

Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties.

3.2. Suaugusiesiems 1 asmeniui 3,00 – 15,00

 

Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai.
Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.
3.3. Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams 1 asmeniui 0,60 – 3,00

 

Kai renginyje dalyvauja RMKC kolektyvai.

Bilieto kaina priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio apimties.

3.4. Vaikams, mokiniams, studentams, neįgaliesiems ir pensininkams 1 asmeniui 2,00 – 9,00

 

Kai renginyje dalyvauja samdomi atlikėjai ar kolektyvai.
Bilieto kaina priklauso nuo sutarties su atlikėju ar organizacija kainos.
4. Patalpų nuomos kainos
4.1. Koncertų salių nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms renginius vaikams ir jaunimui, nekomercinius renginius, vykdančioms profesionalaus meno sklaidą) % 15–17% nuo surinktos sumos 15% – esant salės užpildymui iki 40%;

16% – esant salės užpildymui nuo 40% iki 80%;

17% – esant salės užpildymui virš 80%.

4.2. Koncertų salių nuoma teatro ir koncertinėms organizacijoms (organizuojančioms pramoginius, komercinius renginius) % 18–20% nuo surinktos sumos 18% – esant salės užpildymui iki 40 %;

19% – esant salės užpildymui nuo 40% iki 80%;

20% – esant salės užpildymui virš 80%.

4.3. Didžiosios salės nuoma be papildomų paslaugų (bendras apšvietimas) nešildymo sezono metu 1 valanda 45,00

 

 

4.4. Didžiosios salės nuoma švietėjiškiems renginiams (konferencijoms, seminarams) nešildymo sezono metu su minimaliu apšvietimu ir įgarsinimu 1 valanda 55,00
4.5. Didžiosios salės nuoma nešildymo sezono metu su stacionariu garso aparatūros komplektu ir stacionariu apšvietimu 1 valanda 60,00
4.6. Didžiosios salės nuoma be papildomų paslaugų (bendras apšvietimas) šildymo sezono metu 1 valanda 60,00
4.7. Didžiosios salės nuoma švietėjiškiems renginiams (konferencijoms, seminarams) šildymo sezono metu su minimaliu apšvietimu ir įgarsinimu 1 valanda 75,00
4.8. Didžiosios salės nuoma šildymo sezono metu su stacionariu garso aparatūros komplektu ir stacionariu apšvietimu 1 valanda 90,00
4.9. Mažosios salės nuoma švietėjiškiems (seminarams) ir nekomerciniams mažos apimties renginiams 1 valanda 10,00
4.10. Mažosios salės nuoma švietėjiškiems (seminarams) ir nekomerciniams mažos apimties renginiams su garso aparatūros komplektu 1 valanda 15,00
4.11. Mažosios salės nuoma pramoginiams renginiams ir šventėms 1 valanda 20,00
4.12. Mažosios salės nuoma pramoginiams renginiams ir šventėms su garso aparatūros komplektu 1 valanda 25,00
4.13. Kavinės patalpų nuoma 1 valanda 7,00
4.14. Svečių kambario nuoma 1 valanda 6,00
4.15. I a. fojė nuoma 1 valanda 10,00
4.16. I a. fojė nuoma su garso aparatūros komplektu 1 valanda 20,00
4.17. II a. fojė nuoma 1 valanda 10,00
4.18. II a. fojė nuoma su garso aparatūros komplektu 1 valanda 20,00
4.19. Choreografijos salės nuoma vadovams, dirbantiems su kolektyvais 1 valanda 5,00 Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (nepriklausantiems Radviliškio miesto kultūros centrui), dirbantiems su kolektyvais Kultūros centre
4.20. Choreografijos salės nuoma kitiems asmenims 1 valanda 10,00
4.21. Choro salės nuoma vadovams, dirbantiems su kolektyvais 1 valanda 3,00 Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims (nepriklausantiems Radviliškio miesto kultūros centrui), dirbantiems su kolektyvais Kultūros centre
4.22. Choro salės nuoma kitiems asmenims 1 valanda 6,00
4.23. Grimo kambarių nuoma 1 valanda 6,00
4.24. Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma be papildomų paslaugų ne šildymo sezono metu 1 valanda 30,00
4.25. Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma su garso ir konferencine įranga ne šildymo sezono metu 1 valanda 50,00
4.26. Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma be papildomų paslaugų šildymo sezono metu 1 valanda 45,00
4.27. Patalpų Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke (Radvilų g. 8C, Radviliškyje) nuoma su garso ir konferencine įranga šildymo sezono metu 1 valanda 60,00
5. Taikomos nuolaidos patalpų nuomai
5.1. Dvi ar daugiau patalpų 1 renginys 20%
5.2. Dvi ar daugiau dienų 1 renginys 10%
6. Įvairaus turto nuoma
6.1. Kilnojamos scenos nuoma be montavimo 1 renginys 200,00
6.2. Kilnojamos scenos nuoma su montavimu ir išmontavimu 1 renginys 350,00
6.3. Kilnojamos scenos nuoma su montavimu, išmontavimu ir renginio įgarsinimu 1 renginys 580,00
6.4. Mikroautobuso nuoma 1 km

1 val.

0,40

7,00

7. Kitos paslaugos
7.1. Renginio organizavimas 1 renginys 50,00 – 500,00 Pagal atskirą sutartį, priklausomai nuo darbų apimties
7.2. Meno kolektyvų pasirodymas 1 renginys 50,00 – 500,00 Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, apimties, kelionės išlaidų (jei reikalinga)
7.3. Renginio reklamavimas (A3 formatas)

 

1 lapas 0,40
7.4. Spalvotas spausdinimas arba kopijavimas (A3 formatas) 1 lapas 1,00
7.5. Edukacinis užsiėmimas 1 asmeniui 1,00 – 10,00 1 užsiėmimas
Skip to content