Dokumentai

Tarnybiniai lengvieji automobiliai:

Gamyklinė markė Modelis Spalva Valstybinis numeris
Ford Transit Custom Pilka KTO926

 

 

Radviliškio miesto kultūros centro tarnybinių lengvųjų automobilių nuomos ir naudojimo taisyklės 2022 m.

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro tarnybinių lengvųjų automobilių nuomos ir naudojimo taisyklės (2023 m. redakcija)

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro nuostatai

Skaityti >>

Radviliškio miesto kultūros centro teikiamų paslaugų kainos

Skaityti >>

Metinės veiklos planas (2021 m.)

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus metinės ataskaitos


Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus 2016 metų ataskaita

Skaityti >>

Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus 2017 metų ataskaita

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus 2018 metų ataskaita

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus 2019 metų ataskaita

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus 2020 metų ataskaita

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus veiklos vertinimas (2020 m.- 2021 m.)

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro veiklos ataskaita 2021

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro veiklos ataskaita 2022

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro direktoriaus veiklos vertinimas (2023 m.)

Skaityti>>

Finansinės ataskaitos


Finansinės atskaitomybės rinkinys 2020 m.

Skaityti>>

Finansinės atskaitomybės rinkinys 2021 m.

Skaityti

Finansinės atskaitomybės rinkinys 2022 m.

Skaityti

Finansinės atskaitomybės rinkinys 2023 m.

Skaityti

Korupcijos prevencija


Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas
Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad
jam neteisėtais Radviliškio miesto kultūros centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės
pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Radviliškio miesto kultūros centro darbuotojų netinkamai
vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Radviliškio miesto kultūros
centro administratorė Daiva Sirutienė
Mob. +370 686 92962
El. p. sirutiene.daiva@gmail.com
Paštu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui, Maironio g. 10, LT-82133 Radviliškis
Radviliškio miesto kultūros centro direktorė Indrė Ginkevičienė
Mob. +370 682 18082 (darbo valandomis)
El. p. info@radviliskiokc.lt
Paštu Radviliškio miesto kultūros centro direktorei, Maironio g. 10, LT-82133 Radviliškis
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
El. p. pranesk@stt.lt
Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu  +370 5 266 333
Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo
(veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas,
pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo
kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.
Dėkojame už pateiktą informaciją.
Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti
asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.
Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio
pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos atmintinė
Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės
21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie
kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, kuri gali palengvinti valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui
pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (šią
formą galima rasti Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės skilties „Palikti
pranešimą svetainėje “poskiltyje „Valstybės tarnautojams“) Prieiga internete: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2c126b325df711e896f6c1bcca8cd3a8/eUfzzQdCqU

Atmintinė valstybės tarnautojui (ar jam prilygintam asmeniui), susidūrusiam su korupcija.

 

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas.

Skaityti>>

Antikorupcinio elgesio taisyklės

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro ataskaita pagal korupcijos prevencijos 2020-2021 metų programos priemonių planą

Skaityti>>

Radviliškio miesto kultūros centro korupcijos prevencijos 2020-2021 metų programa

Skaityti>>

Skip to content