Kultūros pasas

Radviliškio miesto kultūros centras teikia net keturias kultūros paso programas!

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atrinko kultūros paso programas, kurios bus teikiamos pradinių klasių moksleiviams.

Kultūros pasas – tai priemonė, skirta visiems pagal bendrojo ugdymo programas besimokantiems Lietuvos mokiniams kultūros pažinimo įpročiams ugdyti, kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Radviliškio miesto kultūros centras teikė penkios Kultūros paso paraiškas. Net keturios iš jų atitinka visus Kultūros paso paslaugų kriterijus ir jos įtrauktos į Kultūros paso paslaugų rinkinį.

Programos suburs pradinių klasių amžiaus vaikų grupes. Įvairiomis veiklomis bus skatinamas vaikų domėjimasis įvairiomis kultūros sritimis, padedama atsiskleisti mokinio individualybei, ugdomas kūrybiškumas, skatinama mokinio saviraiška.

 

Interaktyvus žaidimas – spektaklis „Saulė ir mėnulis“ pilnas netikėtų siužeto linijų, įtraukiančių  žaidimų, spalvotų minkštų dekoracijų, kas skatina mažuosius žiūrovus kartu tyrinėti ir atrasti daug naujo apie save ir aplinką.  Vaidinimas – spektaklis sukurtas pagal lietuvių liaudies sakmę „Saulės ir Mėnulio ginčas“. Vaidinime vaikų vaidybos priemonės ar bet koks įsitraukimas pildant siužetą, dėliojant dekoracijas ar įsijungiant į bendrą vyksmą nuolat palankiai priimami, gerbiami, skatinami. Žaisdami, vaidindami, dainuodami, įsitraukdami vaikai pažįsta save ir aplinkinį pasaulį, jį tyrinėja ir daug ko išmoksta – dalintis ir draugauti, mąstyti ir džiaugtis, dirbti kartu, tapti spektaklio dalimi.

Pasitelkdami ryškias spalvas, minkštas ir dideles vaidinimo scenografijos detales, geometrines formas ir išraiškingą muziką sukuriama didelė pažinimo ir žaidimų aikštelė, įtraukianti mažuosius žiūrovus į bendrą veiksmą, kūrybinį procesą. Gana paprasto siužeto pasaka „Saulės ir Mėnulio ginčas“, turinti stebuklo motyvų, bando sudominti mažą žiūrovą, sukelti jam geras emocijas, išlaikyti dėmesį, sukurti šiltą ir saugią atmosferą. Spektaklio siužetas, tai dviejų veikėjų – Saulės ir Mėnulio draugystę, jų dukrą Žemę ir kitus dangaus kūnus.

Spektaklyje – vaidinime tradiciniai mokymo metodai keičiami aktyviaisiais, kurie remiasi sąveikos ir mokymosi paradigma: diskusijos, žaidimai, mokymasis bendradarbiaujant, problemų sprendimo paieškos, kūrybinės užduotys, drama ir kiti.

Šie metodai aktyvina mokinį ir sudaro prielaidas tolimesnei jo saviraiškai, skatina pažintinę veiklą, ugdo gebėjimą klausyti ir išklausyti bei kritiškai mąstyti, skatina mokinių atvirumą ir tarpusavio supratimą, pagarbą bei įsitraukimą.

 

Vytinės juostos (Miklūs pirštukai)

Užsiėmime naudojant lenteles ne tik mokoma vyti juostas, bet ir pasakojama, iš kur atkeliavo vytinės juostos į Lietuvą, kaip jos audžiamos, kokia jų raštų simbolika ir koloritas, kaip jas galime panaudoti šiandien. Supažindinama su vytinių juostų paskirtimi: apeigine, dekoratyvine, buitine. Išsamiai apžvelgiama motyvų, raštų, spalvų įvairovė: vytinės juostos pasižymi motyvų išdėstymo monotonija, kuri būdinga ir kitoms lietuvių liaudies meno šakoms, ypač liaudies dainoms, tačiau lietuvių liaudies juostų spalvinė gama labai plati.

Veiklų metu mokytoja supažindina su kiekvienu regionu ir akcentuojama kiekvienam regionui būdingi bruožai. Užsiėmime klausomasi liaudies dainų. Pagilinant tradicijų perėmimą ugdomas asmuo, suvokiantis savo kultūros savitumą ir gebantis jį kūrybiškai turtinti.

Lentelių pagalba kiekvienas dalyvis nusivys juostelę (skirtuką knygai, draugystės apyrankę ar kt.).

 

Saulės ratilai mandala

Jau daug tūkstantmečių mandalos kuriamos visuose žemės kontinentuose. Nežinia, kada ir kuri iš senųjų kultūrų pirmoji pradėjo jas kurti.

Mandalos buvo kuriamos ir Lietuvoje – metaliniai saulės kryžiai, prieverpsčių bei velykinių margučių puošimas saulėmis mena seną, pagonišką mandalos – saulės kūrimo tradiciją; kuriamos siekiant emocinės ir fizinės gerovės. Baltų religijoje ratilai – tai saulės ratai, namams nešantys laimę.

Užsiėmimo metu dalyviai susipažins su pynimo technologijomis, spalvų reikšme, deriniais, patirs kūrybos džiaugsmą, mokysis vieni iš kitų bendradarbiavimo, bendravimo, tarpusavio pagalbos, bus tobulinami etnokultūriniai gebėjimai ir įgūdžiai, saviraiškos poreikių tenkinimas.

Praktinė nauda – pažintis su amatu – pynimu, savo pačių rankomis nupinti saulės ratilai – mandalos.

„Spalvoti žaidimai kitaip“

Programos dalyviai susipažins su naujausiais šiuolaikiniais menais, grafikos ir tapybos technikomis. Patys kurs darbus, kurių atlikimui reikia specifinių priemonių – spaustuvinių presų, specialių smėlio, ofortinių, ‚marmuravimo“ dažų ir kt. Programoje galimi užsiėmimai: monotipijos technika, piešimas smėliu, Ebru pėdsakai vandenyje, puodelio dekoravimas. Užsiėmimo metu mokiniai pasigamina savo kūrybos darbą.

Radviliškio miesto kultūros centro pateikta paraiška – kultūros paso paslauga „Spalvoti žaidimai kitaip“, paraiškos nr. KP-18-P-281, Kultūros paso ekspertų komisijos sprendimu atitinka visus Kultūros paso paslaugų kriterijus ir yra įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį.

Programos pavadinimas: Spalvoti žaidimai kitaip“

Kategorijos: Dailė

Skirta klasėms: 1 klasės mokiniai, 2 klasės mokiniai, 3 klasės mokiniai, 4 klasės mokiniai

Kaina mokiniui: 5 €

Renginio trukmė: 90 min.

Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje: 10 – 20

Organizatorius

Radviliškio miesto kultūros centras

vaida.kcprojektai@gmail.com

8 656 36199

Maironio g. 10, Radviliškis

Galimos užsiėmimų dienos: Antradienis ir Ketvirtadienis

 

Kultūros paso paslaugų rinkinys, kuris sudarytas iš nustatytus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų kultūros paso tikslams įgyvendinti, mokykloms, mokytojams ir mokiniams skelbiamas švietimo portale emokykla (skiltyje „Edukacija“).

 

Kultūros paso programa „Spalvoti žaidimai kitaip“ džiugina dalyvius

 

Puodelių dekoravimo užsiėmime kartu su mokytoja Jadvyga Kurmanskiene išgyventos teigiamos emocijos teikia esminį poveikį pradinių klasių mokinių gerovei – teikia estetinį pasigerėjimą, padeda atsipalaiduoti, teikia peno sielai ir praturtina dvasią grožiu.  Įsitraukus į kūrybinę veiklą, kūrybinis procesas tampa tiek pat svarbus, kaip ir pats meninis rezultatas -nuostabiai dekoruotas ir toks vienintelis originalus „Tavo“ puodelis.

Kad dekoruotume puodelį, visiškai nereikia mokėti piešti. Kiekvienas dalyvis turi turėti po baltą puodelį. Tai gali būti močiutės servizo ar pirktas prekybos centre. Svarbiausia – jis turi būti baltas! Dažymo ir visas kitas priemones rasite atvykę į užsiėmimą.

Menas siekti, menas tobulėti tampa tartum terapija. Šis kūrybinis užsiėmimas padeda geriau pažinti save ir kitus, skatina asmeninį augimą, laisvumą, ugdo kūrybinę vaizduotę, suteikia gyvenimo džiaugsmą. Visi dalyviai grįžta namo su lauktuvėmis – savo rankomis dekoruotais išskirtiniais puodeliais.