Neformalus vaikų švietimas

Nuo 2015 metų Radviliškio miesto kultūros centre vykdomos neformalaus ugdymo vaikų švietimo programos. Šioms programoms 2015 metų IV ketvirčiui skirta 1755 Eur., 2016 m. skirtas tikslinis valstybės finansavimas – 5901,50 Eur, 2017 metais įsisavinta 8077 Eur. finansavimas, 2018 m. – 11 340 Eur.

Šiuo metu keturias neformalaus vaikų švietimo programas lanko apie 100 vaikų.

Neformaliojo vaikų švietimo programa „Teatro studija mažiesiems“ (Radviliškio miesto kultūros centro meno vadovė Rasa Atkočiūnienė) programa suburia vaikus, kurie nori išbandyti savo jėgas scenoje, susipažinti su teatru, įgyti vaidybos kompetencijų. Teatro studijos mažiesiems dalyviai mokosi improvizuoti, tobulina savo kūrybinius gebėjimus, susipažįsta su vaidinimo technikomis. Įgytos kompetencijos skatina vaikus aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Užsiėmimai suteikia sąlygas vaikams sukaupti teatro, kūrybos ir suvokimo patirtį, reikšmingą jų dvasinei brandai, kūrybinių kompetencijų plėtotei, mokymuisi ir darbui, skatina programos dalyvius dalyvauti kultūriniame gyvenime. Kurdami vaidmenis mokiniai turi galimybę saugiai išbandyti įvairius socialinius vaidmenis, išsiaiškinti skirtingus požiūrius moralės bei socialinio gyvenimo klausimus.

Vaikų šokių grupės „Kaubojai ir indėnės“ ir „Užbėgtukės šelmiukai“ (Radviliškio miesto kultūros centro meno vadovas Edmundas Verpetinskas) programa siekiama ugdyti kūrybišką, aktyvią, estetinei ir kultūrinei patirčiai atvirą, prasmingai savo kūrybines galias tenkinti gebančią asmenybę, teikti kiekvienam dalyviui būtiną bendrąjį choreografinį išprusimą ir raštingumą. Per šokio užsiėmimus ugdyti vaikų fizinius, dvasinius sugebėjimus, vystyti vaikų sceninę raišką koncertuojant, skatinti kultūringą laisvalaikį. Užsiėmimų metu suteikiami šokio raiškos pagrindai, kurie skatintų vaikus dalyvauti kultūriniame miesto gyvenime. Per šokio judesius vystomi vaikų fiziniai gebėjimai. Atskleisti vaiko prigimtines savybes šokio srityje. Jas tobulinti, puoselėti pasitelkiant kūrybą įvairiomis išraiškos priemonėmis. Pažinti ir suprasti savo ir kitų kultūrų šokį bei jų ypatumus. Dalyviai plėtoja šokio raiškos patirtį, atranda individualų judėjimo stilių, susipažįsta su improvizacinio šokio metodu; supranta šokio teikiamą reikšme žmogaus gyvenime;

Choreografinio ugdymo programa (šokių vadovė Ieva Žemliauskienė) skirta vaikų ir jaunimo kompetencijų ir asmenybės, gebančios sėkmingai veikti visuomenėje, ugdymas per choreografijos veiklą ir saviraiškos poreikio tenkinimą. Programos metu siekiama vaikus ir jaunimą supažindinti su šiuolaikinio, klasikinio, modernaus, lietuvių liaudies, pasaulio tautų šokiu. Praktinių užsiėmimų metu išbandyti, atlikti, pajusti šių skirtingų šokių stilių. Prisidėti prie kūrybos, atskleidžiant individualius vaiko judesio, klausos, lankstumo ( gimnastikos užsiėmimuose), atlikimo funkcijas. Šios programos pagalba ugdytiniai įgyja gebėjimą valdyti savo kūną, koordinuoti emocinę ir fizinę išraišką, pastebėti ir atpažinti kitų žmonių intencijas iš jų kūno kalbos. Užsiėmimų metu bus sprendžiamos stuburo problemos. Didelis dėmesys bus skiriamas raumenų stiprinimui, taisyklingai laikysenai, muzikinės klausos lavinimui, ritmo pajautimui. Ugdomas mokinių gebėjimas kritiškai mąstyti, diskutuoti ir spręsti problemas. Šokio užsiėmimai, šokio pamokos, bet kokia šokio veikla yra prasminga ugdant ir bendrąsias, ir dalykines šokio kompetencijas.

 

Vaikų kultūrinė meninė programa „Kultūros pamokos“ (Radviliškio miesto kultūros centro meno vadovė Laima Kablienė)

Programa skirta 1-4 bei 5-7 klasių vaikams, norintiems per meninę veiklą susipažinti su kultūra ir skirtingomis meno sritimis. Žaidžiant, kuriant, keliaujant, bendradarbiaujant pažinti gimtojo krašto ir šalies švenčių tradicijas, meninį bei kultūrinį gyvenimą. Menas – svarbi sritis, būtina asmeninei kultūrai, kūrybingumui, visavertei asmenybei ugdyti nuo mažens.

Programos tikslas – tenkinti vaikų meninius-kūrybinius poreikius, suteikti dailės, dramos ir kultūrinę asmens kompetenciją, kurių reikia dalyvavimui šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime. Pažindami meninę kūrybą, kultūrines realijas mokiniai gali išsiugdyti aiškų kultūrinį tapatumą, tapti visaverčiais savo šalies ir Europos piliečiais, gebančiais suvokti ir vertinti įvairias meno formas ir reiškinius.

Vaikai susipažįsta su menine kūryba – dailės, dramos, literatūros, muzikos, medijų, kino meno ir kt. kūriniais, aplankys ekspozicijas dailės mokykloje, bibliotekoje, kultūros centre, apžvelgia kūrybą, pristatomą televizijoje, periodinėje spaudoje, kompiuterinėje aplinkoje, reklamoje ir kitur.