SKELBIMAI

Vyr. režisierius

 

  Nr.: DV-71-997380308

Darbo vietų sk.: 1

Radviliškio miesto kultūros centras, 188209029  
 

Darbo pobūdis: planuoti, režisuoti ir organizuoti valstybinių, kalendorinių švenčių paminėjimus, festivalius bei kitus Kultūros centro renginius, užtikrinti šių renginių kokybę ir meninį lygį. • Rengti ir įgyvendinti kultūrinių, koncertinių, edukacinių veiklų projektus, programas, scenarijus bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis.  • Bendradarbiaujant su Kultūros centro meno vadovais organizuoti projektinius bei kitus renginius.  • Populiarinti profesionalųjį meną, rūpintis jo sklaida. • Vykdyti atlikėjo, renginio vedėjo funkcijas.

 

 

BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2022-07-21
Galioja iki: 2022-08-16
Darbo stilius: Komandinis darbas
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Aukštasis
Profesija: Vyriausiasis režisierius
Patirtis: nuo 1 metų
Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai
DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: 606.35 EUR mėnesinė alga
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2022-09-01
DARBO LAIKAS
Pamainingumas: Suminė darbo laiko apskaita
Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas
Pradžia – pabaiga: 08:00 – 17:00 val.
Per savaitę: 20 val.
Komentaras: Tikslus darbo laikas aptariamas pokalbio dėl darbo metu.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Maironio g. 10

 

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Svetlana Viluskienė
Telefonas: Telefonas nerodomas viešai
Mobilus telefonas: Telefonas nerodomas viešai
El. paštas: svetlana.viluskiene@gmail.com
Pageidavimo siuntimo adresas: Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Maironio g. 10
Komentaras: CV siųsti tik nurodytu el. paštu. Su kandidatais dėl pokalbio susisieksime rugpjūčio 18 d.

 

Ūkvedys

 

  Nr.: DV-71-997380181

Darbo vietų sk.: 1

Radviliškio miesto kultūros centras, 188209029  
 

Darbo pobūdis: Ūkvedys yra materialiai atsakingas asmuo, atsakingas už kultūros centrui priklausantį turtą, atsargas, ūkinį inventorių. Planuoja ir vykdo ūkinę veiklą, organizuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų darbą, užtikrina jų darbo kokybę ir drausmę. Pagal pateiktas paraiškas aprūpina kultūros centrą reikalingu inventoriumi, įranga, medžiagomis.

 

 

BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2022-07-21
Galioja iki: 2022-08-16
Darbo stilius: Komandinis darbas
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Profesinė kvalifikacija
Profesija: Ūkvedys
Patirtis: nuo 1 metų
Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, darbų saugos instrukcijų žinojimas
DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: 995.50 EUR mėnesinė alga
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2022-09-01
DARBO LAIKAS
Pamainingumas: Suminė darbo laiko apskaita
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Pradžia – pabaiga: 08:00 – 17:00 val.
Per savaitę: 40 val.
Komentaras: Tikslus darbo grafikas aptariamas pokalbio dėl darbo metu.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Maironio g. 10

 

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Svetlana Viluskienė
Telefonas: Telefonas nerodomas viešai
Mobilus telefonas: Telefonas nerodomas viešai
El. paštas: svetlana.viluskiene@gmail.com
Pageidavimo siuntimo adresas: Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Maironio g. 10
Komentaras: CV siųsti tik nurodytu el. paštu. Su kandidatais dėl pokalbio susisieksime rugpjūčio 18 d.

 

Projektų vadovas

 

  Nr.: DV-71-997380321

Darbo vietų sk.: 1

Radviliškio miesto kultūros centras, 188209029  
 

Darbo pobūdis: organizuoti, vykdyti ir koordinuoti projektinę Kultūros centro veiklą: inicijuoti ir rengti projektus, projektų paraiškas ir kitą dokumentaciją nacionaliniams ir tarptautiniams fondams. Sudaryti projektų įgyvendinimo planus, viešinimo kampanijas, sąmatą ir eigą, vykdyti projektų priežiūrą, sutarčių parengimą ir kontrolę, teikti ataskaitas. Analizuoti ir vertini kultūros rinkos produktus, gerinti Kultūros centro paslaugų teikimą. Bendradarbiauti ir ieškoti kontaktų su įvairiomis Lietuvos ir užsienio institucijomis, kultūros, mokslo ir švietimo organizacijomis. Prisidėti prie Kultūros centro bendruomenei skirtų renginių organizavimo.

 

 

BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2022-07-21
Galioja iki: 2022-08-16
Darbo stilius: Komandinis darbas
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Aukštasis
Profesija: Projekto vadovas
Patirtis: nuo 1 metų
Sugebėjimai: raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai, turi vairuotojo teises
Vairuotojo pažymėjimas: B,
DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: 1303.20 EUR mėnesinė alga
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2022-09-01
DARBO LAIKAS
Pamainingumas: Suminė darbo laiko apskaita
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Pradžia – pabaiga: 08:00 – 17:00 val.
Per savaitę: 40 val.
Komentaras: tikslus darbo laikas aptariamas pokalbio dėl darbo metu.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Maironio g. 10

 

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Svetlana Viluskienė
Telefonas: Telefonas nerodomas viešai
Mobilus telefonas: Telefonas nerodomas viešai
El. paštas: svetlana.viluskiene@gmail.com
Pageidavimo siuntimo adresas: Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Maironio g. 10
Komentaras: CV siųsti tik nurodytu el. paštu. Su kandidatais dėl pokalbio susisieksime rugpjūčio 18 d.

 

Scenos dekoracijų dizaineris – edukatorius

 

  Nr.: DV-71-997380188

Darbo vietų sk.: 1

Radviliškio miesto kultūros centras, 188209029  
 

Darbo pobūdis: Scenos dekoracijų dizaineris: Generuoja, analizuoja menines idėjas, ruošia eskizus, iliustracijas ir planus siekiant perteikti dizaino koncepcijas. Dekoruoja centro interjero ir eksterjero erdves, kuria ir koordinuoja dizaino koncepciją;   • Planuoja, kuria ir įgyvendina scenografijos projektus įvairaus pobūdžio kultūros renginiams, užtikrina meninį bei funkcinį scenos (ar kitos erdvės) paruošimą; • Kartu su dizaineriu-maketuotoju organizuoja įvairaus žanro parodas; • Bendradarbiauja ir bendrauja su renginių režisieriais, meno vadovais įgyvendina scenografijos, kostiumų, dekoracijų ir (ar) rekvizito gamybą; organizuoja dekoracijų ir rekvizito remontą; užtikrina kokybišką ir savalaikį aprūpinimą scenos priemonėmis;  Edukatorius turi organizuoti darbą grupėje, būti kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus, mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti jas praktiškai taikyti darbe.  •Inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina edukacines programas, rengia jų pristatymus / edukacinio pobūdžio renginius;  •organizuoja ir įgyvendina Kultūros centro renginių (festivalių, koncertų, spektaklių, valstybinių švenčių minėjimų, atmintinų dienų paminėjimų, miesto švenčių ir kitų renginių) edukacines veiklas;  •ruošia edukacinių programų planus, suprantamai ir aiškiai pateikia edukacinės programos turinį bei metodinę medžiagą, savarankiškai pasiruošia edukaciniams užsiėmimams, juos tinkamai įgyvendina; •kuria ir palaiko ryšius su mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir kitomis įstaigomis, besirūpinančiomis vaikų ir jaunimo kultūrine edukacija, valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais edukacinės veiklos organizavimo klausimais;  •inicijuoja ir įgyvendina edukacines veiklas orientuotas į socialinių grupių poreikius, amžiaus grupes, interesus, gebėjimus.

 

 

BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2022-07-21
Galioja iki: 2022-08-16
Darbo stilius: Komandinis darbas
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Profesinė kvalifikacija
Profesija: Dekoracijų dizaineris
Patirtis: nuo 1 metų
Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai
DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: 1212.70 EUR mėnesinė alga
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2022-09-01
DARBO LAIKAS
Pamainingumas: Suminė darbo laiko apskaita
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Pradžia – pabaiga: 08:00 – 12:00 val.
Per savaitę: 40 val.
Komentaras: Tikslus darbo laikas aptariamas pokalbio dėl darbo metu.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Maironio g. 10

 

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Svetlana Viluskienė
Telefonas: Telefonas nerodomas viešai
Mobilus telefonas: Telefonas nerodomas viešai
El. paštas: svetlana.viluskiene@gmail.com
Pageidavimo siuntimo adresas: Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Maironio g. 10
Komentaras: CV siųsti tik nurodytu el. paštu. Su kandidatais dėl pokalbio susisieksime rugpjūčio 18 d.

 

Garso režisierius

 

  Nr.: DV-71-997380222

Darbo vietų sk.: 1

Radviliškio miesto kultūros centras, 188209029  
 

Darbo pobūdis: Garso režisierius pareigas gali užimti asmuo, turintis darbo patirtį dirbti su techniniais garso ir muzikos įrašų aspektais, garso aparatūra, kompiuterine technika. Garso režisierius privalo žinoti naudojamos garso aparatūros blokines schemas, jos technines galimybes, privalo žinoti garso aparatūros veikimo principus, pajungimo ir išdėstymo būdus, elektros laidų montavimo taisykles ir kt. Garso režisierius turi:  • gebėti kokybiškai įrašyti, perrašyti, skaitmenizuoti, rekonstruoti, redaguoti, apdoroti, transformuoti ir dislokuoti muziką, garsus bei tekstą, įgarsinti renginius, bei kitus audiovizualinius kūrinius;  • dalyvauti statant ir kuriant scenines programas, koncertus, spektaklius, atlikti muzikos kūrinių bei garsų ir jų efektų atranką renginiams, siekiant įgyvendinti režisieriaus sumanymus; • siūlyti savitus garsinius sprendimus, sekti naujausių technologijų, skirtų darbui su garsu, raidą;  • paruošti, sumontuoti ir pajungti reikalingą garso techniką repeticijoms, renginiams, kontroliuoti ir reguliuoti garso aparatūros techninį stovį; • organizuoti garso aparatūros savalaikį remontą, profilaktinį įrengimų aptarnavimą; • laiku užsakyti reikalingas priemones ir įrangą įgarsinimui; • siekti aukšto meninio ir techninio lygio, muzikinio apipavidalinimo.   Asmeninės savybės: kūrybingumas, muzikinė klausa, atsakingumas, gebėjimas savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, paskirstyti užduotis, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kūrybinės grupės nariais ir atlikėjais, logiškai ir argumentuotai ginti savo kūrybines bei profesines pozicijas.

 

 

BENDRA INFORMACIJA
Registravimo data: 2022-07-21
Galioja iki: 2022-08-16
Darbo stilius: Komandinis darbas
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Profesinė kvalifikacija
Profesija: Garso režisierius
Patirtis: nuo 1 metų
Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, turi vairuotojo teises, darbų saugos instrukcijų žinojimas
Vairuotojo pažymėjimas: B,
DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: 1176.50 EUR mėnesinė alga
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2022-09-01
DARBO LAIKAS
Pamainingumas: Suminė darbo laiko apskaita
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Pradžia – pabaiga: 08:00 – 17:00 val.
Per savaitę: 40 val.
Komentaras: Tikslus darbo laikas aptariamas pokalbio dėl darbo metu.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
Rizikos sveikatai veiksniai: Triukšmas
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Maironio g. 10

 

KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Svetlana Viluskienė
Telefonas: Telefonas nerodomas viešai
Mobilus telefonas: Telefonas nerodomas viešai
El. paštas: svetlana.viluskiene@gmail.com
Pageidavimo siuntimo adresas: Radviliškio rajono sav., Radviliškis, Maironio g. 10
Komentaras: CV siųsti tik nurodytu el. paštu. Su kandidatais dėl pokalbio susisieksime rugpjūčio 18 d.