Teatro studija „ABC“

Veiklos pradžia: 2013 m.

Narių skaičius: 25

Pasiekimai: dalyvauta Radviliškio kultūros centro įvairiuose renginiuose – Kalėdiniuose renginiuose, tarptautinės Teatro dienos paminėjimo renginyje (2015 m.) ir kt.

Programa: teatriniai etiudai ir teatrinės programėlės.

Kontaktai: vadovė Rasa Atkočiūnienė,

mob. 860664441, el.p.: atkociuniene.rasa@gmail.com