2015 m. projektinė veikla

Apie renginį

2015 m. Radviliškio miesto kultūros centro projektai

2015 metais Radviliškio miesto kultūros centre sėkmingai organizuoti ir įgyvendinti 9  kultūros bei meno projektai.  Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba finansavimą skyrė net septyniems Radviliškio miesto kultūros  centro rengiamiems projektams (16800 Eur.) Dviems projektams taip pat skirtos ir Radviliškio miesto savivaldybės lėšos – 1300 Eur.

2015 m. rugsėjo 1 d. –  lapkričio 29 d.  laikotarpiu Radviliškio miesto kultūros centre veikė tradicinės Amatų dirbtuvės „Etnokultūrinis dialogas“, kuriose 4 tautodailininkai kiekvieną savaitę mokė 132 skirtingo amžiaus ir socialinės padėties Radviliškio, Šiaulių, Pakruojo rajonų gyventojus medžio drožybos, molinių puodų žiedimo ir keramikos, odos išdirbimo, žvakių liejimo amatų.

Štai molio dirbinių amato mokytoja Jadvyga Kurmanskienė dirbo net su dvejomis grupėmis, o į medžio drožybos užsiėmimus susirinko rekordiškai daug– net 27 dalyviai. Itin smagu, kaip pastebėjo tautodailininkas Eugenijus Arbušauskas, kad į užsiėmimus ateina šeimos, į tokį gana vyrišką užsiėmimą pasineria ir moterys.

2015 m. balandžio 15 d. –  gruodžio 18 d.  laikotarpiu Radviliškio miesto kultūros centras vykdė projektą „Auksiniai scenos kryžiai“ Radviliškyje, kurio metu Šiaurės Lietuvos regiono gyventojams buvo pristatyta geriausių Lietuvos teatrų ir jų kūrėjų, apdovanotų Auksiniu scenos kryžiumi, kūryba.

Gegužės 7 d. atvyko Lietuvos nacionalinis dramos teatras su režisieriaus Oskaro Koršunovo spektakliu „Kankinys“.

Gegužės 20 dieną projektą tęsė Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklis „Padaryk iš manęs jungiklį“.

Liepos 28 dieną radviliškiečius, ypatingai mažuosius miestiečius, džiugino Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklis „Brangusis atrakciono parko dėdė“.

Lapkričio 11 dieną labai didelio susidomėjimo sulaukė Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis „Gentis“.

Auksinis scenos kryžius – aukščiausias teatro apdovanojimas. „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimai pirmą kartą surengti  1992 m. ir nuo to laiko kasmet vyksta kovo 27-ąją, Tarptautinę teatro dieną.

Projekto vykdymo laikotarpiu publikai pristatytuose spektakliuose apsilankė 1680 skirtingo amžiaus ir socialinės padėties Radviliškio, Pakruojo, Šiaulių  rajonų, Šiaulių miesto gyventojų.

Gegužės 17 dieną į Radviliškio miesto kultūros centre organizuotą Politinių kalinių ir tremtinių chorų festivalį „Dainos Lietuvai“ rinkosi gausus būrys Radviliškio rajono gyventojų. Tradicinėje chorų šventėje, skirtoje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti, dalyvavę žmonės klausėsi ne tik gražiausių tautinių dainų, bet ir atidavė pagarbą už Tėvynės laisvę savo gyvybę paaukojusiems didvyriams.

Prieš chorų pasirodymą renginio vedėjams Daivai Sirutienei ir Arvydui Kavaliauskui paskelbus tylos minutę, salėje susirinkusi publika pagerbė kritusius dėl Tėvynės nuo priešų rankos. Liūdnai skambant Radviliškio muzikos mokyklos kanklininkų ansamblio kanklėms (vad. Irena Lipskienė), Radviliškio jaunimo atstovai, apsirengę tautiniais rūbais, iškilmingai išnešė gėlių vainiką, skirtą padėti ant broliško Tėvynės gynėjų kapo Radviliškio miesto kapinėse.

Šventėje savo dainomis žiūrovus užbūrė Radviliškio miesto kultūros centro Politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“ (vad. Rasa Gasiūnienė), Kėdainių kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Diemedis“ (vad. Aušra Kazlauskaitė), Jonavos buvusių politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“ (vad. Violeta Michalkevičienė), Panevėžio politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Likimai“ (vad. Giedrė Baltuškienė), Radviliškio miesto kultūros centro mišrus choras (vad. Kęstutis Pakštas), Jonavos kultūros centro mišrus choras „Žemyna“ (vad. Violeta Michalkevičienė).

Liaudiška muzika ir tautiniai šokiai yra svarbūs tautos ir krašto kultūros tęstinumo garantai, todėl Radviliškio miesto kultūros centras, siekdamas ugdyti tarpkultūrinę toleranciją – pažinti bei propaguoti įvairių tautų liaudies šokius kaip saviraiškos ir bendravimo

priemonę, puoselėti tautinio šokio tradicijas jau vienuoliktą kartą organizavo tautinių šokių festivalį „Ir ne tik iš Lietuvos“.

2015 m. lapkričio mėn. 21 d. Radviliškyje jau 11 kartą vyko liaudiškų šokių festivalis, sukvietęs 8 šaunius šokių kolektyvus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir liaudiškų šokių gerbėjus į Radviliškio miesto kultūros centrą. Festivalio metu surengtas šventinis koncertas ir draugiška vakaronė.

Festivalyje dalyvavo Latvijos Cesiaus miesto kultūros centro senjorų šokių kolektyvas „Dzirnas“; Latvijos Limbazi miesto kolektyvas „Jampadracis“; Latvijos Carnikava miesto kolektyvas „Tacis“; Estijos tautinių šokių kolektyvas „Laaberjalg“; Estijos Tori miesto tautinių šokių kolektyvas „Tori Segaruhm“; Naujosios Akmenės šokių kolektyvas „Alsa“, Latvijos Salacgrivos šokių kolektyvas „Saiva“. Festivalio šeimininkai – Radviliškio miesto Kultūros centro tautinių šokių kolektyvas „Patrepsėlis“ , šokiu „Sueiginis“ pradėjo koncertinę programą.

Festivalis baigėsi visų kolektyvų bendru šokiu – „Giminių valsu“.

Minint Etninių regionų metus, tradiciniu tapęs renginys – kojinių mezgimo čempionatas turėjo savo teminę kryptį – „Etniniai raštai“. Tad ir komisija didžiausią dėmesį šį kartą kreipė ne į rankų miklumą, o į mezginio autentiškumą, darbo išbaigtumą ir technikos sudėtingumą.  Akį traukė Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Pamario krašto ornamentais išmargintos kojinės, kurias suvežė 30 čempionato dalyvių iš Radviliškio, Šiaulių, Kretingos, Panevėžio, Raseinių, Visagino. Susirinkusios įvairaus amžiaus mezgėjos tvirtino, kad ne dėl prizų čia suvažiuoja – įdomu į kitų darbus pasižiūrėti, idėjų pasisemti ir savo dalyvavimu skelbti žinią jaunajai kartai, kad neturi būti užmirštas šis „kojas šildantis“ amatas. Neveltui sakoma: „Šilta kojoms, šilta ir galvai“. Kol mezgėjos ir vienas mezgėjas vyras varžėsi dėl pagrindinių prizo – supamo krėslo, čia pat scenoje vyko folkloro ansamblių festivalis „Ganiau palšus jautelius“, skirtas pavasario šventei – Sekminėms.

Jau šeštus metus Radviliškyje organizuotas kojinių mezgimo čempionatas – viena iš linksmiausių ir laukiamiausių pavasario švenčių, kasmet į vieną vietą suburianti mezgėjus, tautodailininkus ir folklorininkus bei mezginius norinčius apžiūrėti čempionato svečius ne tik iš atokiausių Lietuvos kampelių, bet ir kaimyninių šalių. Kasmet prieš pat vasarą organizuojamas kojinių mezgimo čempionatas tapo išties gražia tradicija. Jo metu dalyviai varžosi savo išmone ir sugebėjimais, o svečiai, kiekvienais metais matydami jų raštus, džiaugiasi jų tobulėjimu ir galimybe įsigyti gražių dirbinių.

Radviliškio miesto kultūros centro  rengtas  Klasikinės muzikos renginių ciklas „Vargonų įkvėpti vakarai“ buvo orientuotas į klasikinės muzikos menui, poezijai neabejingus skirtingo amžiaus ir socialinės padėties Šiaurės Lietuvos regiono gyventojus. Renginių ciklą sudarė 4 klasikinės muzikos koncertai.

Projekto „Klasikinės muzikos renginių ciklas „Vargonų įkvėpti vakarai““ prasidėjo gegužės mėnesį – visus klasikinės muzikos mylėtojus kvietė Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Birželio 3-ąją nuo ankstaus ryto šventovėje vyko seminaras „Polifoninių kūrinių atlikimo vargonais ypatumai“, kuriame dalyvavo Šiaulių apskrities muzikos mokytojai ir muzikos mokyklų mokiniai. Seminarą vedė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojai – Renata Marcinkutė-Lesieur, lekt. Jarūnė Barkauskaitė, Gediminas Kviklys. Visiems 28 seminaro dalyviams buvo išduoti kvalifikaciniai pažymėjimai.

Popiet bažnyčioje prasidėjo Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalis „Polifonija ir aš“, kuriame susirinkusiai auditorijai savo muzikinį talentą ir vargonais atliekamos muzikos grožį atskleidė mūsų šalies muzikos mokyklų auklėtiniai, tame tarpe ir Radviliškio muzikos mokyklos ugdytiniai.

Vakare po šventų mišių Radviliškio Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje įvyko Klasikinės muzikos renginių ciklo „Vargonų įkvėpti vakarai“ koncertas. Renginį Adomo Mickevičiaus eilėmis pradėjo vedėjai Vlada Virbickienė ir Edmundas Leonavičius. Muzikos mylėtojai galėjo išgirsti žymių Lietuvos vargonų meistrų Renatos Marcinkutės-Lesieur, Jarūnės Barkauskaitės, Gedimino Kviklio ir geriausių Radviliškio muzikos mokyklos auklėtinių atliekamus V. F. Bacho, J. S. Bacho, S. Štelcelo, J. Zarinšo, Bragos, M. K. Čiurlionio kūrinius.

Trečiasis renginių ciklo klasikinės muzikos pasirodymas – rugsėjo 23 Radviliškio miesto kultūros centro didžiojoje salėję įvykęs Baltijos gitarų kvarteto koncertas.

Na, o lapkričio 20 d. 17 val. įvyko baigiamasis projekto renginys – menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Muzikinio teatro studijų programos studentai kartu su dėstytoja Egle Juozapaitiene žiūrovams pristatė edukacinę pamoką – koncertą  „ Dainuojame žaisdami..“. Edukacinės pamokos – koncerto dalyviai kvietė visus dalyvauti, nes, kitaip – žaidimas būtų neįvykęs. Visi žiūrovai entuziastingai įsitraukė –  kartu lavino balsus atkartojo įvairius garsus, mankštino raumenis plodami, taisyklingai artikuliavo sakydami greitakalbes.

Koncertuose apsilankė apie 1 800 skirtingo amžiaus ir socialinės padėties regiono gyventojų, įskaitant ir 80 Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ globotinių bei Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų.

Šiemet birželio mėn. 15 – 19 d. Radviliškio miesto kultūros centro organizuojama nemokama  vaikų dienos stovykla „Kibirkštis“ sukvietė įdomioje programoje dalyvauti  vaikus iš Radviliškio rajono. Stovyklos programa, kurią sudaro meninis, kūrybinis vaikų lavinimas, liaudies amatų mokymas, supažindinimas su karišku gyvenimo būdu, gimtuoju kraštu, jo tradicijomis ir papročiais,  užtikrins turiningą įvairaus amžiaus  vaikų iš Radviliškio rajono  užimtumą  vasaros laikotarpiu.

Komentarai

Kiti projektai

Partneriai

Skip to content