2017 m. projektinė veikla

Apie renginį

Kasmet Radviliškio miesto kultūros centre sėkmingai organizuojami ir įgyvendinami  kultūros bei meno projektai.  2018 m. Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba finansavimą skyrė vienam Radviliškio miesto kultūros  centro rengiamam projektui – Auksiniams scenos kryžiams (5000 Eur). Dar du projektai finansuoti Radviliškio miesto savivaldybės lėšomis  (1300 Eur); vienas projektas finansuotas švietimo ir mokslo ministerijos – forumo teatro projektas „Prasminga diskusija“ 3960 Eur.

Birželio 18 -22 dienomis Radviliškio miesto kultūros centras organizavo vaikų dienos stovyklą „Laisvieji aitvarai“. Stovykloje dalyvavo net 37 vaikai. Stovykla finansuota Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programos lėšomis. Stovyklos rėmėjas – UAB „Aloyzo Grigaliūno transportas“.

Vaikų laukė net 5 dienos pramogų, įspūdžių, naujų draugų ir įdomiausių veiklų.

Pirmąją dieną jau 10 val. ryte įvyko dienos stovyklos  atidarymas.  Vaikai susipažino su stovyklos taisyklėmis, gavo spalvotas kepurėles, susipažino su savo grupių draugais ir vadovais, o visiems stovyklautojams ledų atnešė pats Kalėdų senelis.   Vėliau laukė įvairiausi žaidimai, ekspedicija gamtoje.

Su šokio žingsneliais supažindino choreografė Daina Svirskytė ir šiuolaikinio šokio klubo „Flamingas“ nariai, atvykę net iš Šiaulių. Po pietų visus entuziastingai išjudino meno vadovas Edmundas Verpetinskas.

Po aktyvių mokymų ir žaidimų visų pailsusių stovyklautojų laukė ir kino filmas.

Antrąją stovyklos dieną visi stovyklautojai turėjo nepamirštamą išvyką į Lietuvos jūrų muziejų Klaipėdoje.

Trečiąją dieną prie organizacinės komandos prisijungė dar dvi entuziastingai nusiteikusios vadovės: teatro įdomybės atskleidė režisierė Rasa Atkočiūnienė, dailės, tapybos ant audinio gudrybių išmokė mokytoja Svetlana Trigarceva.

Ketvirtąją dieną po aktyvaus pasiruošimo teatralizuotam pasirodymui su etno muzika bei autentiškais instrumentais ir muzikavimu  supažindino Donatas Stakvilevičius ir Jūratė Stakvilevičienė.

Viską, ką stovyklautojai išmoko, tėveliai ir miesto gyventojai galėjo pamatyti penktadienį nuo 11.30 iki 12 val. skirtingose miesto erdvėse. Čia teatralizuotoje eisenoje – vaidinime kilo ir sukosi saulė, šoko drugeliai ir gėlės, abejingų nepaliko margaspalvis šimtakojis.

Dienos stovyklos metu buvo sudarytos galimybės regiono vaikams turiningai praleisti laiką vasaros laikotarpiu, lavinti kūrybinius bei meninius gebėjimus kartu su teatro, dailės, šokio bei muzikos mokytojais, plėsti akiratį aplankant Lietuvos jūrų muziejų.

Stovykloje lavinti jaunuolių meniniai – kūrybiniai gebėjimai organizuojant šokių, dailės, muzikos, teatrinės raiškos užsiėmimus, mokantis liaudiškų papročių, žaidimų užsiėmimus.

Auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje

Projektas „Auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje“ – tai galimybė mėgautis pačiais geriausiais mūsų šalies teatrų spektakliais ir pasirodymais. Šis projektas Radviliškio miesto kultūros centre rengtas jau ketvirtąjį kartą. Profesionalaus teatro spektakliai sutraukia neabejingus menui įvairaus amžiaus  ir socialinės padėties Šiaurės Lietuvos regiono gyventojus. Nuo projekto vykdymo pradžios beveik 10000 regiono gyventojų su malonumu apsilankė geriausių Lietuvos teatro kūrėjų, apdovanotų Auksiniais scenos kryžiai , spektaklių pastatymuose.

Projektu siekiama, kad kultūros paslaugos būtų prieinamos visoms gyventojų grupėms, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, socialinės, ekonominės padėties. Tokia kultūrine iniciatyva stiprinimas bendruomeniškumas, plėtojamas kūrybinis mąstymas, skatinama tolerancija. Šis projektas pritraukia įvairias visuomenės grupės į kultūros renginius.  Lietuvos kultūros tarybai projektui „Auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje” suteikus finansavimą, spektakliuose apsilankė apie apie 1500 Šiaurės Lietuvos regiono gyventojų už priimtiną bilieto kainą (iki 3 EUR). Šias metais Radviliškio miesto kultūros centre gyventojai turėjo galimybę susipažinti su tokiais spektakliais:

  1. Spektaklis „Tėvas” (Klaipėdos dramos teatras),
  2. „Gyvūnas (Ku Kū)“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras),
  3. Spektaklis-koncertas „Neišmoktos pamokos“

 

Dviračių žygis „Istorinės atminties keliu“

 

Liepos 6 – 7 d. minint Lietuvos valstybės dieną Radviliškyje vyko dviračių žygis, kuris buvo skirtas Valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Europos kultūros paveldo metams.

Šiais metais į žygį išsiruošė 42 kelionių dviračiais mėgėjai.  Vyriausiajam žygio dalyviui – 76 metai, jauniausiam – 11. Visi jie per dvi dienas numynė 120 kilometrų ir sėkmingai, be didesnių traumų, baigė trasą. Į kelionę dviračiais žygeivius išlydėjo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė.

Žygio metu buvo lankomi įvairūs Radviliškio rajono kultūros paveldo objektai: paminklai, koplytėlės, koplytstulpiai, bažnyčia, koplytėlės-mauzoliejai, Šiaulėnų krašto muziejus, Šeduvos žydų masinių žudynių vietos. Apie kiekvieno objekto istoriją, jo būklę dviračių entuziastams papasakojo Paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjas Vytautas Simelis.

Įveikę pirmos dienos maršrutą dalyviai apsistojo kaimo turizmo sodyboje „Atgal į gamtą“. Iš ten visi patriotiškai nusiteikę žygeiviai patraukė link Šiaulės apžvalgos bokšto, kur buvo giedama tautiška giesmė ir lankomas dar vienas Radviliškio rajono nekilnojamojo kultūros paveldo objektas – Kudinių piliakalnis (Šiaulės kalnas).

Kelionėje dviratininkus sutiko Aukštelkų ir Polekėlės bendruomenių nariai, kurie vaišino gardžiais pusryčiais ir sočiais pietumis.

Kiekvienas žygio dalyvis gavo po ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiomis juostomis, trispalvę vėliavą, ženkliuką, lankstinukus su žygio planu ir lankytinų objektų aprašymais.

Jau 7 metus vykstantis dviračių žygis sulaukia vis daugiau dalyvių ne tik iš Radviliškio rajono, bet ir iš Kauno, Šiaulių, Panevėžio bei Telšių rajonų.

Forumo teatro projektas „Prasminga diskusija“

 Metodo tikslas – mokytis, diskutuoti ir išreikšti savo poziciją, susijusią su pilietinėmis teisėmis, kultūra bei įvairiomis engimo formomis, naudojant teatro kalbą. Jo paskirtis – išryškinti problemas taip, kad žiūrovai susimąstytų ir imtųsi jas spręsti.

Forumo teatro metodas į diskusiją įsitraukti leidžia kiekvienam dalyviui, nes užsiėmimų metu dažniausiai yra paliečiamos visiems artimos temos, minimos realiai kada nors išgyventos situacijos. Pagrindinis Forumo teatro uždavinys − pasiekti, kad žmonės kalbėtųsi, diskutuotų, ieškotų ir siūlytų problemų sprendimo būdus. Dalyviai išmoksta žvelgti į save iš šalies.

Taip pat, pasitelkiant teatro metodus, ugdoma sceninė kalba, streso valdymas ir kūno plastika bei dar daugiau netradicinių, efektyvių ugdymo ir prevencijos metodų, kurie užsienio šalyse yra sėkmingai taikomi mažinant socialinę atskirtį.

Veiklos  įgyvendintos keturiais etapais: 

Planavimo etape vasaros atostogų metu projekto kūrybinė grupė kartu su teatro mokytoja, režisiere, aktore Monika Šaltyte ruošėsi išvykoms į mokyklas, ugdė forumo teatro metodus, galimus siužetus, kūno plastikos ir kalbos valdymo būdus. Rugsėjo mėnesį kūrybinė grupė ir projekto komanda, atvykusi į mokyklas supažindino bendruomenę su forumo teatru, kartu su moksleiviais, mokytojais, psichologe ir socialine darbuoja iškėlė aktualias jaunimui problemas.

Įgyvendinimo etape vieną kartą per savaitę mokyklose vyko repeticijos. Forumo teatro sesijos – žaidimai, sukurti šiltai atmosferai, aktorių parodomos situacijos, diskusijops su žiūrovu, klausimai. Vėliau, darbo eigoje patys žiūrovai eina į sceną ir keičia situacijas. Be forumo teatro metodologijos moksleiviai mokysis sceninės kalbos ( skaitovas Gabrielius), sceninio judesio – mankštos partimai, vaidybinių improvizacinių užduočių. Tai ne tik teatras – todėl svarbu kalbėtis. Todėl taikant forumo teatro metodą repeticijų metu jaunimas gvildena savo problemas, gali keisti spektaklio eigą, jį režisuoti ir taip spręsti įvairius klausimus.

Įsivertinimo etape – rudens atostogų metu visų mokyklų mokiniai susitiko Radviliškio miesto kultūros centre dienos stovykloje. Padedant forumo teatro pradininkei profesionalei Rimantai spektakliai ruošiami diskusijai su kitų mokyklų atstovais. Renginio metu mokiniai aktyviai dalyvavo, įsitraukė į gerą diskusiją, vertino vieni kitų pasirodymus.

Tęstinumo etape mokiniai, kurie dalyvavo forumo teatro grupių veiklose rinko savo grupes ir repetavo mokyklose, vieną kartą per mėnesį  nukreipiami, padedami režisierės Rasos Atkočiūnienės. Grupės kūrė spek­tak­lį apie tai, kas ak­tua­lu, skau­da, rū­pi jau­niems žmo­nėms jų aplinkoje. Po dviejų mėnesių kiekviena mokykla, padedama režisierės daro atviras forumo teatro diskusijas mokyklose įtraukdami savo bendruomenę:  tėvus, mokytojus, bendruomenės atstovus.

Projekto veiklose nuo rugsėjo dalyvauja Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos, Sidabaravo gimnazijos, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos bei Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokiniai, mokytojai, socialiniai darbuotojai.

Puoselėjant iš praeities atėjusius etninius papročius bei palaikant mezgimo tradicijų tęstinumą jau devintus metus iš eilės Radviliškyje vyko kojinių mezgimo čempionatas „Šimtmečio tradicijos“. Šį kartą, negavus finansavimo, čempionatas organizuotas savo jėgomis. Paramą renginiui suteikė UAB „Sulinkiai“.

Šiais metais dėl geriausiojo titulo varžytis buvo itin sunku, nes susirinko net 40 dalyvių tik iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Šį kart, minint Lietuvos šimtmetį, dalyviai savo atvykimu apjuosė visą Lietuvą – virbalų virtuozai susirinko ne tik iš Radviliškio rajono, bet ir iš visos Lietuvos: Visagino mezgimo klubo „Nuo siūlo iki meno“ nariai, Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro mezgėjai,  Lazdijų rajono Gegutės kaimo bendruomenės atstovai, tautodailininkai, gavę įvairius apdovanojimus, dalyvaujantys parodose ar šiaip tiesiog mėgstantys megzti iš Kauno, Baisogalos, Šeduvos, Šiaulių, Mažeikių, Kėdainių  bei Panevėžio rajonų.

Čempionato metu mezgėjos, megzdamos kojinės čiurną, turėjo numegzti šimtmečio motyvą iš trijų vėliavos spalvų. Parodyti savo sumanumą ir išradingumą dalyviai turėjo 2,5 valandos. Darbus vertino čempionato komisija: komisijos pirmininkė – tekstilininkė, Radviliškio rajono tautodailininkų skyriaus pirmininkė  Aurelija Norvaišienė. Jai talkino tautodailininkės Džiulija Džiaugienė ir Inga Hokušienė.

Prie Radviliškio miesto kultūros centro renginio šiais metais prisijungė projektas „Lietuvai 100 – Sveikas, mažyli“ – megzkime visi! Nacionalinis kojinaičių mezgimo projektas, kurio tikslas – šimtmečio proga pasveikinti 2018-aisiais metais gimusius naujagimius, apdovanojant juos Lietuvos žmonių megztomis trispalvėmis kojinaitėmis, neaplenkė ir Radviliškio. Tuo tikslu  prie šios akcijos prisijungė net 10 dalyvių, norinčių išmokti megzti – jos su mokytojos pagalba mezgė naujagimiams 100-mečio trispalves kojinaites, taip kūrė gražų priminimą apie Lietuvai svarbią sukaktį.  Na, o kojinių svarbiausius mezgimo etapus žingsnis po žingsnio besimokančioms nurodė amato meistrė radviliškietė mezgėja Laimutė Indilienė! Šventėje dalyvavo ir „Lietuvai 100 – Sveikas, mažyli“ sumanytojos:  Nida Vildžiūnaitė, Eglė Aronen ir Inga Laukytė-Budrienė.

Šventės dalyvius pasveikino Radviliškio rajono mero pavaduotojas Kazimieras Augulis. Jis džiaugėsi, kad nepaisant nepalankių oro sąlygų dalyvės į kojinių mezgimo čempionatą kasmet sugrįžta iš atokiausių Lietuvos vietų. Akcijos „Lietuvai 100 – Sveikas, mažyli“ sumanytojoms jis perdavė Radviliškio rajono žmonių numegztas 185 poras kojinių. Prie akcijos prisijungė ir čempionato dalyvės, prisidėjusioms dar apie 30 porų kojinaičių.

Čempionato nugalėtojos buvo vertinamos ne pagal kiekį, bet pagal mezgimo kokybę, raštų ir spalvų parinkimą, šimtmečio motyvų atskleidimą mezginyje. I vietą už darbus parodoje pelnė visaginietė Rita Kuprinskaitė.

Sėkmingai startavo kultūros paso programos

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atrinko kultūros paso programas, kurios bus teikiamos pradinių klasių moksleiviams.

Radviliškio miesto kultūros centras teikė penkias Kultūros paso paraiškas. Net keturios iš jų atitinka visus Kultūros paso paslaugų kriterijus ir jos įtrauktos į Kultūros paso paslaugų rinkinį.

Kultūros pasas – tai priemonė, skirta visiems pagal bendrojo ugdymo programas besimokantiems Lietuvos mokiniams kultūros pažinimo įpročiams ugdyti, kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Programos suburs pradinių klasių amžiaus vaikų grupes. Įvairiomis veiklomis bus skatinamas vaikų domėjimasis įvairiomis kultūros sritimis, padedama atsiskleisti mokinio individualybei, ugdomas kūrybiškumas, skatinama mokinio saviraiška.

 

Interaktyvus žaidimas – spektaklis „Saulė ir mėnulis“ pilnas netikėtų siužeto linijų, įtraukiančių  žaidimų, spalvotų minkštų dekoracijų, kas skatina mažuosius žiūrovus kartu tyrinėti ir atrasti daug naujo apie save ir aplinką.  Vaidinimas – spektaklis sukurtas pagal lietuvių liaudies sakmę „Saulės ir Mėnulio ginčas“. Vaidinime vaikų vaidybos priemonės ar bet koks įsitraukimas pildant siužetą, dėliojant dekoracijas ar įsijungiant į bendrą vyksmą nuolat palankiai priimami, gerbiami, skatinami. Žaisdami, vaidindami, dainuodami, įsitraukdami vaikai pažįsta save ir aplinkinį pasaulį, jį tyrinėja ir daug ko išmoksta – dalintis ir draugauti, mąstyti ir džiaugtis, dirbti kartu, tapti spektaklio dalimi.

Pasitelkdami ryškias spalvas, minkštas ir dideles vaidinimo scenografijos detales, geometrines formas ir išraiškingą muziką sukuriama didelė pažinimo ir žaidimų aikštelė, įtraukianti mažuosius žiūrovus į bendrą veiksmą, kūrybinį procesą. Gana paprasto siužeto pasaka „Saulės ir Mėnulio ginčas“, turinti stebuklo motyvų, bando sudominti mažą žiūrovą, sukelti jam geras emocijas, išlaikyti dėmesį, sukurti šiltą ir saugią atmosferą. Spektaklio siužetas, tai dviejų veikėjų – Saulės ir Mėnulio draugystę, jų dukrą Žemę ir kitus dangaus kūnus.

Spektaklyje – vaidinime tradiciniai mokymo metodai keičiami aktyviaisiais, kurie remiasi sąveikos ir mokymosi paradigma: diskusijos, žaidimai, mokymasis bendradarbiaujant, problemų sprendimo paieškos, kūrybinės užduotys, drama ir kiti.

Šie metodai aktyvina mokinį ir sudaro prielaidas tolimesnei jo saviraiškai, skatina pažintinę veiklą, ugdo gebėjimą klausyti ir išklausyti bei kritiškai mąstyti, skatina mokinių atvirumą ir tarpusavio supratimą, pagarbą bei įsitraukimą.

Vytinės juostos (Miklūs pirštukai)

Užsiėmime naudojant lenteles ne tik mokoma vyti juostas, bet ir pasakojama, iš kur atkeliavo vytinės juostos į Lietuvą, kaip jos audžiamos, kokia jų raštų simbolika ir koloritas, kaip jas galime panaudoti šiandien. Supažindinama su vytinių juostų paskirtimi: apeigine, dekoratyvine, buitine. Išsamiai apžvelgiama motyvų, raštų, spalvų įvairovė: vytinės juostos pasižymi motyvų išdėstymo monotonija, kuri būdinga ir kitoms lietuvių liaudies meno šakoms, ypač liaudies dainoms, tačiau lietuvių liaudies juostų spalvinė gama labai plati.

Veiklų metu mokytoja supažindina su kiekvienu regionu ir akcentuojama kiekvienam regionui būdingi bruožai. Užsiėmime klausomasi liaudies dainų. Pagilinant tradicijų perėmimą ugdomas asmuo, suvokiantis savo kultūros savitumą ir gebantis jį kūrybiškai turtinti.

Lentelių pagalba kiekvienas dalyvis nusivys juostelę (skirtuką knygai, draugystės apyrankę ar kt.).

 Saulės ratilai – mandala

Jau daug tūkstantmečių mandalos kuriamos visuose žemės kontinentuose. Nežinia, kada ir kuri iš senųjų kultūrų pirmoji pradėjo jas kurti.

Mandalos buvo kuriamos ir Lietuvoje – metaliniai saulės kryžiai, prieverpsčių bei velykinių margučių puošimas saulėmis mena seną, pagonišką mandalos – saulės kūrimo tradiciją; kuriamos siekiant emocinės ir fizinės gerovės. Baltų religijoje ratilai – tai saulės ratai, namams nešantys laimę.

Užsiėmimo metu dalyviai susipažins su pynimo technologijomis, spalvų reikšme, deriniais, patirs kūrybos džiaugsmą, mokysis vieni iš kitų bendradarbiavimo, bendravimo, tarpusavio pagalbos, bus tobulinami etnokultūriniai gebėjimai ir įgūdžiai, saviraiškos poreikių tenkinimas.

Praktinė nauda – pažintis su amatu – pynimu, savo pačių rankomis nupinti saulės ratilai – mandalos.

„Spalvoti žaidimai kitaip“

Programos dalyviai susipažins su naujausiais šiuolaikiniais menais, grafikos ir tapybos technikomis. Patys kurs darbus, kurių atlikimui reikia specifinių priemonių – spaustuvinių presų, specialių smėlio, ofortinių, ‚marmuravimo“ dažų ir kt. Programoje galimi užsiėmimai: monotipijos technika, piešimas smėliu, Ebru pėdsakai vandenyje, puodelio dekoravimas. Užsiėmimo metu mokiniai pasigamina savo kūrybos darbą.

Per beveik tris šių metų mėnesius šią programą aplankė 400 pradinių klasių moksleivių.

Radviliškio miesto kultūros centre rugsėjo-lapkričio mėnesiais buvo organizuoti užsiėmimai suaugusiems

Įvairios veiklos  padėjo išsikrauti neigiamoms emocijoms, pagerino
nuotaiką ir tiesiog padėjo patirti kūrybos džiaugsmą. Visi Radviliškio rajono gyventojai galėjo dalyvauti šiuose užsiėmimuose:

Floristika (Evaldas Jasiūnas)

Dalyviai susipažino su floristinio dizaino stiliais, komponavimo būdais, patys sukurė keletą meninių kompozicijų.

Tapyba ant šilko (Genė Stugienė)

Lankantys susikurė originalių aksesuarų sau ar namų interjerui papuošti.

Keramika  (Jadvyga Kurmanskienė).

Dalyviai išmoko nusilipdyti daiktą buičiai, namams.

 

 

Komentarai

Kiti projektai

Partneriai

Skip to content