Auksinės vestuvės

Apie renginį

Burbiškio dvare Radviliškio rajone – šeštoji Auksinių vestuvių šventė
„Neprailgo tie metai. Visą gyvenimą kartu buvom, koja kojon ėjom, ir dabar šiandien čia drauge atvažiavom. O vestuves smagiai atšventėm – tris dienas šventėm, balta suknelė pilka pasidarė, bet labai smagu buvo. Kaip ir visas mūsų gyvenimas drauge smagus, linksmas, draugų, artimųjų, juoko pilnas. Dabar gi visas mūsų džiaugsmas – proanūkiai“, – taip kalbėjo Deimantines vestuves šiais metais švenčiantys Jonas ir Regina Andrijauskai, atvykę į Radviliškio rajono Burbiškio dvare jau šeštąjį kartą organizuojamą Radviliškio rajono porų, švenčiančių Auksines vestuves, šventę.
„Oi, smagiai atšventėm vestuves: tris bačkas alaus išgėrėm, šokom, dainavom, baisiai smagu buvo. O gyvenime visko pasitaikė: ir džiaugsmo, ir rūpesčių. Svarbiausia – vienas kitą mylėti, turėti kantrybės ir mokėti atleisti“. „Skyrybos dabar madingos gal pasidarė – tai, žiūrėk, vieni, tai kiti skiriasi, viską reklamuojasi, o juk reiktų jaunimui parodyti, kaip gražiai gyventi reikia, kaip mylėti, suprasti vienas kitą. Gal ir skyrybų mažiau būtų tada“, – tokiais šiltais atsiminimais, pamokymais, kaip ilgai ir darniai šeimoje gyventi, rudenėjančiame Burbiškio dvare dalijosi Deimantines, Auksines ir Safyrines vestuves švenčiančios poros, gyvenančios Radviliškio rajone.
Į Auksinių vestuvių šventę Burbiškio dvare garbingus santuokos jubiliejus švenčiančias poras Radviliškio rajono savivaldybė pakvietė jau šeštąjį kartą.
„Pirmą kartą Auksines vestuves švenčiančios poros pasveikintos 2015-aisias metais. Norėtasi kalbėti apie šeimos vertybes, apie šeimą kaip valstybės pamatą, apie tai, kas išlaiko du žmones drauge penkiasdešimt ir ilgiau metų – apie pagarbą ir meilę, apie draugystę ir tarpusavio supratimą“, – sakė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, paklausta apie idėją sveikinti ilgą bendrą gyvenimą nugyvenusias poras.
Porų, prieš 50 metų susituokusių Radviliškio rajone, tradiciškai ieškojo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus darbuotojos. Pasak šio skyriaus vedėjo pavaduotojos Sigitos Grabauskienės, 2020 metais Auksines vestuves švenčia 58 Radviliškio rajone prieš pusę amžiaus susituokusios poros, jos visos buvo pakviestos į šventę, bet atvyko 26 poros, iš jų yra viena 60, ir viena 45 metų bendro gyvenimo sukaktis – Deimantines ir vadinamąsias Safyrines vestuves – mininti pora.
„Žmonės, išgirdę, kad vėl organizuojama Auksinių vestuvių šventė, patys skambina ir prašo priimti į šventę jų artimuosius, gražiai ir darniai gyvenančius drauge 60, 45 metus. Nesiruošiame atsakyti nė vienai porai, kuri nori parodyti pasauliui, kad gražiai ir darniai gyventi ilgus metus yra įmanoma“, – sakė S. Grabauskienė.
„Nesuskaičiuojamai daug kartų jūs laikėtės už rankų. Ir šiandien jūs drauge, laikydamiesi už rankų einate atnaujinti savo santuokos gražios sukakties proga. Kiek metų drauge pragyventa, kiek visokių akimirkų drauge išjausta. Laimingi yra tie, kurie šiandien jus čia palydėjo, nes mato darnią šeimą, gražų pavyzdį šalia. Darnos pavyzdys esate jūs visiems, didžiulis lobis. Visiems linkiu sveikatos ir stiprybės. Būkite ir toliau gražiu pavyzdžiu visiems“, – poras, susirinkusias į gražią šventę, sveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis. Beveik visi sutuoktiniai į šventę atvyko lydimi draugų, artimųjų, šeimos narių.
Gražias vedybinio gyvenimo sukaktis mininčiuosius sveikino Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas Tadas Rudys. „Džiaugiuosi jumis visais, kuriuos mano kolega prieš penkiasdešimt metų sutuokė. Žiūriu į jus ir galvoju, kad kaukės, kurias mes visi turime dėvėti, visus suvienodina. O po jomis mes esame visi skirtingi. Daug pastangų reikia drauge gyvenant tas skirtybes priimti, su jomis susitaikyti. Bet kai myli – juk viskas yra įmanoma. Linkiu jums vieno – kasdien dėkokite už palaimą būti drauge ir prašykite Dievo stiprybės. Dievo palaimos Jums visiems“, – sakė jis.
Šventėje pasveikinti Jonas ir Regina Andrijauskai iš Radvilikšio, švenčiantys 60 metų santuokos sukaktį, Deimantines vestuves, Vytautas ir Teresė Lapinskai iš Sidabravo seniūnijos, švenčiantys 45 metų santuokos sukaktį, vadinamąsias Safyrines vestuves.
Šventėje pasveikintos 26 poros, švenčiančios 50 metų santuokos sukaktį, Auksines vestuves: Radviliškio mieste gyvenantys Stasė ir Alfonsas Savickai, Vytautas ir Janina Jocai, Vaclovas ir Nijolė Masiuliai, Vaclovas ir Jadvyga Danutė Šivickai, Jonas ir Stasė Vaičiuliai, Jonas ir Zinaida Cilinginovai, Jonas ir Marija Notrimai, Vytautas ir Ona Radvilos, Šeduvos miesto seniūnijoje gyvenantys Vytautas ir Angelija Lukoševičiai, Baisogalos seniūnijoje gyvenantys Kazys ir janina Šarauskai, Stanislovas ir Rima Marytė Viliopai, Vladas ir Danguolė Budvyčiai, Grinkiškio seniūnijoje gyvenantys Vytautas Bronius ir Elena Stanislauskiai, Pranas Romas ir Elena Gricai, Petras ir Danutė Petraičiai, Sidabravo seniūnijoje gyvenantys Jonas ir Birutė Tvarijonai, Viktoras Vytautas ir Amelija Buzai, Jonas ir Janina Dambrauskai, Mindaugas ir Aleksandra Misiukevičiai, Pakalniškių seniūnijoje gyvenantys Jurgis ir Zita Šiaulianskai, Šiaulėnų seniūnijoje gyvenantys Česlovas ir Paulina Rimkūnai, Radviliškio seniūnijos gyventojai Edmundas ir Jonė Adomavičiai, Skėmių seniūnijos gyventojai Algimantas ir Vida Mikalalauskai, Vilhelmas ir Silva Bložės.
Sukaktuvininkams sveikatos, santarvės taip pat linkėjo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vedėjas Eligijus Steponavičius, seniūnai, šeimos nariai, artimieji, draugai.
Auksinių vestuvių sukaktuvininkus sveikino dainininkas Paulius Bagdanavičius. Šventinę nuotaiką dalyviams padėjo sukurti jauki aplinka, šventės vedėjo Modesto Vaitkevičiaus tekstai apie meilę, santarvę, darną. O suskambus valso garsams visos šventėje dalyvavusios poros sukosi šokių aikštelėje.
Radviliškio rajono savivaldybės informacija
Foto Jolita Plukienė

Kiti skelbimai

Partneriai

Skip to content