Forumo teatro projektas „Prasminga diskusija“ įsibėgėja

Apie renginį

Radviliškio miesto kultūros centras laimėjo švietimo ir mokslo ministerijos skelbtą neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursą. Projektą iš dalies finansuoja ir Radviliškio rajono savivaldybė.

Įsibėgėjant forumo teatro projektui „Prasminga diskusija“ rugsėjo mėnesį kūrybinė grupė ir projekto komanda atvyko į keturias projekto mokyklas ir supažindino mokyklų bendruomenes su forumo teatro metodu ir tolimesne projekto eiga.

Visose mokyklose pasitiko pilnutėlės salės gerai nusiteikusių mokinių, džiugu, kad projektu nuoširdžiai domėjosi ir į veiklas įsitraukė ir mokytojos.

Visiems susirinkusiems projekto vadovė Vaida Norkevičienė pristatė projektą, planuojamas veiklas skirtingais etapais, finansavimo šaltinius ir galimybes prisijungti prie tikslinės komandos.

Projekto režisierė Rasa Atkočiūnienė supažindino su keletu įvairius dėmesio sukaupimo, reakcijos, kolektyvo formavimo, pasitikėjimo, dialogų improvizacijos, įtampos panaikinimo žaidimų – pratimų.

Projektas pristatytas viešuose renginiuose, kad apie jį sužinotų visa mokyklos bendruomenė.

Supažindinti su projektu atvyko ir moksleivių bendraamžiai – Lizdeikos gimnazijos teatro būrelio aktoriai, kurie aktyviai dalyvaus projekto komandos darbe. Vienas iš teatro grupės narių Gabrielius Verdingas, 2017 meninio skaitymo konkurso rajono etape laimėjęs 2 vietą, Respublikiniame moksleivių skaitovų konkurse „Tarp būtojo ir būsimojo laiko“ 1-ąją vietą, Undinės Nasvitaitytės vardo respublikiniame skaitovų konkurse 3-ąją vieta bei Lietuvos respublikinio meninio skaitymo konkurso 1 vietą nuotaikingai pristatė Rimanto Kmitos romano „Pietinia kronikas“ ištrauką.

Vėliau buvo suvaidinti ir forumo teatro etiudai – lengvai paaugliams atpažįstamos situacijos, kur ryškiai išreikštas engiamasis ir agresorius. Džiugu, kad mokyklų bendruomenės kartu analizavo etiudą su dalyviais ir žiūrovais, įsitraukė yra refleksiją, noriai patys keitė etiudo aktorius, jų veiksmus taip iš esmės pakeisdami visą situaciją.

Labai džiaugiamės, kad turime galimybę Radviliškio ir Panevėžio rajonų gimnazijoms pristatyti mažai žinomą Forumo teatro metodiką. Ji parodo labai plačias teatro meno galimybes. Teatras yra ne tik estetinio pasitenkinimo šaltinis, bet kartu ir labai stipri socialinio poveikio priemonė, galinti keisti žmogų, aplinką, elgesį.

Rugsėjo spalio mėnesiais laukia kassavaitinės repeticijos su tikslinėmis mokyklų komandomis, o spalio 29-30 dienomis visų mokyklų atstovai susitiks Radviliškio miesto kultūros centre dienos stovykloje. Padedant forumo teatro pradininkei profesionalei Rimantai spektakliai bus ruošiami diskusijai su kitų mokyklų atstovais bei viešai peržiūrai.

Komentarai

Kiti projektai

Partneriai

Skip to content