Forumo teatro stovykla

Apie renginį

Forumo teatro sumanytojas brazilas Augustas Boalas sako: „Teatras yra žinojimo forma: jis turėtų ir galėtų būti priemonė pakeisti visuomenei“.

Radviliškio miesto kultūros centras, įgyvendindamas forumo teatro projektą „Prasminga diskusija“ į dviejų dienų intensyvią stovyklos veiklą pakvietė keturių projekte dalyvaujančių mokyklų moksleivius, vadovaujamus savo šaunių mokytojų. Projekto veiklose nuo rugsėjo dalyvauja Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos, Sidabaravo gimnazijos, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos bei Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokiniai, mokytojai, socialiniai darbuotojai. Juos abi dienas mokė ir tobulėti skatino forumo teatro pradininkė Lietuvoje, profesionali aktorė Rimanta Vaičekonytė ir jau beveik du mėnesius su projekto dalyviais dirbusi režisierė Rasa Atkočiūnienė .

Rimanta jau pirmosios dienos seminare atskleidė, kad forumo teatro idėjomis galime bent dalelyte sumažinti to, kas pasaulyje vyksta negražaus ir mums nepriimtino.

Forumo teatro projekto komanda jau beveik du mėnesius  lankėsi projekto mokyklose, organizavo kassavaitinius forumo teatro užsiėmimus. Todėl visi dalyviai jau buvo susipažinę su forumo teatro metodu, paruošę savo etiudus bei padedami Rimantos kūrė naujus.

Mes visi žinome, kad daugybė vaikų nenori eiti į mokyklą, nes ten yra žeminami ir jaučiasi nesuprasti, kad yra daug tokių šeimų, kuriose smurtaujama ar tarpsta alkoholis, ir visi tos šeimos nariai kenčia. Dauguma iš mūsų matome ir dažnai praeiname pro įvairias smurtines situacijas tiesiog mokykloje. Susiduriame su mokytojų savivale ar neteisybe.  Ir Forumo teatras apie tai kalba.

Forumo teatras – tai diskusijų teatras. Todėl forumo teatro stovykloje buvo vaidinamos trumpos situacijos, pagrįstos realiais jaunimo išgyvenimais, realiomis problemomis, realiais nutikimais mokyklose, kuriose visada veikia auka, patirianti problemą, skriaudėjas, sukeliantis tą problemą, ir neutralieji asmenys, kurie visuomet gali pakreipti situaciją į gerąją ar blogąją pusę. Po suvaidintos situacijos žiūrovai kartu su diskusijų vedėja Rimanta kalbėjosi apie situacijoje iškilusią problemą, skriaudėją, auką ir variantus, kaip tokią problemą būtų galima išspręsti. Po diskusijos aktoriai vaidino tą pačią situaciją iš naujo ir žiūrovai galėjo stabdyti veiksmą, eidami keisti aktorių (aukos ar neutraliųjų), ir toliau vaidino taip, kaip jie įsivaizdavo, keitė buvusių aktorių veiksmus, kad situacija būtų ne tokia žlugdanti.

Vykdomose dienos refleksijose išryškėjo, kad šis teatras gali padaryti labai didelį poveikį visiems – ir vaidinantiems, ir žiūrintiems. Kurdami situacijas, jas stebėdami mąstome ne tik apie tuos žmones, kurie pasakojo tam tikras istorijas, bet ir patys apie save.

Dar vienas svarbus atradimas projekto veiklose – kitoks požiūris į skriaudėją. Besigilindamas į engėjo vaidmenį, aplinkybes, jo pasiaiškinimus imi suprasti tą žmogų, kuris iš tiesų dažniausiai pats yra nelaiminga auka.

Džiugu ir prasminga, kad visiems projekte dalyvavusiems moksleiviams ir mokytojams patiko veiklos, jie įžvelgė tame prasmę ir pažadėjo forumo teatro veiklas tęsti grįžę į mokyklas. Moksleivius itin džiugino darbas komandose, mokytojai, kurie tapo lygiaverčiais partneriais-kartu vaidino, kad forumo teatre kalbama apie „tikrus“, aktualius dalykus ir problemas.

Tęstinumo etape mokiniai, kurie dalyvavo forumo teatro grupių veiklose, rinks savo grupes ir repetuos mokyklose. Po dviejų mėnesių kiekviena mokykla, padedama režisierės Rasos Atkočiūnienės darys atviras forumo teatro diskusijas mokyklose, įtraukdamos savo bendruomenę:  tėvus, mokytojus.

Projektą finansuoja švietimo ir mokslo ministerija bei Radviliškio rajono savivaldybė.

 

Radviliškio miesto kultūros centro informacija

Kiti skelbimai

Partneriai

Skip to content