Pajūrio teatrai Radviliškyje

Apie renginį

Projektas „Pajūrio teatrų kūrybos pristatymas Radviliškyje“ vykdomas pirmą kartą ir yra skirtas nuosekliai pristatyti pajūrio teatro trupių kūrybą Šiaurės Lietuvoje. Į projekto veiklą įtraukti trys skirtingų teatro trupių spektakliai, kuriuos vienija muzikos ir teatro dermė bei tarpdiscipliniškumas. Į projektą įtraukti trys muzikiniai, istorijos faktus menantys spektakliai: šis teatro ir muzikos derinio akcentas pasirinktas norint pabrėžti šiuolaikinio Lietuvos teatro tarpdiscipliniškumą ir Klaipėdoje veikiančių nepriklausomų trupių universalumą. Liepos 6-ąją – Valstybės dieną- gausiai (apie 3000) žiūrovų auditorijai parodytas Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis-koncertas „Graži ir ta galinga“. Šešios KJT aktorės spektaklyje – koncerte „Graži ir ta galinga“ per muziką atskleidė istorijos faktus ir lietuvės moters tapatybę nuo viduramžių iki šių dienų. Visiems žinomų Bonos, Barboros, Dalios, Marytės ir kitų Lietuvos istorijos moterų istorijos nukėlė  ne tik į skirtingus istorinius laikus, bet ir į skirtingus moters gyvenimo tarpsnius, suskambančius skirtingais muzikos stiliais. Koncerte skambėjo pačių aktorių kurti tekstai ir muzika, kurią scenoje merginos atliko gyvai.

Baltų vienybės dienos minėjimą papuošė kitas projekto pasirodymas- LMTA Klaipėdos fakulteto Vaidybos II kurso studentų (vadovas, režisierius V. Masalskis) muzikinis ritminis pasirodymas ,,Tabula musica‘‘. Pasirodymo stebėti susirinko per pusantro šimto žiūrovų, kurie liko sužavėti jaunimo profesionalaus atlikimo. Pasirodyme atsispindi XXI – ojo amžiaus žmogus, kuris vis dažniau atsiriboja nuo bendruomeniškumo, nes yra skatinamas jo individualumas. Pasirodymo metu skambėjo įvairaus žanro dainos ir ritmai, kurie dinamiškai kito ir kontrastavo tarpusavyje. Labai šaltą bei vėjuotą vakarą pasirodymo metu jaunieji aktoriai naudojo savo kūnus kaip instrumentus, jais išgavo ritmus ir skambesį. Susirinkę žiūrovai neslėpė susižavėjimo ir negailėjo plojimų. Vėliau patys stojo į aikštės vidurį ir šoko akcijoje ,,Visa Baltica šoka“ bandydami atkartoti jaunųjų atlikėjų judesius.

Tarptautinės Mokytojų dienos proga visiems rajono mokytojams buvo dovanojama „Taško teatro“ muzikinė komedija „Amerika pirtyje“. „Amerika pirtyje“ tai šiuolaikiškai atkurtas pirmasis lietuviškas spektaklis. Spektaklyje- komedijoje, naudodamiesi muzikinės komedijos žanru, kartu su žiūrovu, aktoriai ieškojo istorinio ir šiuolaikinio lietuvio tapatumo, buvo kalbama apie lietuvių tautinę savimonę. Spektaklyje nagrinėjamos tiek šiais laikais, tiek prieš 120 metų didžiajai visuomenės daliai aktualios bei artimos emigracijos, valdžios kritikos, skurdo temos. Šiuo lietuvišku grotesku kalbama apie lietuvių išskirtines savybes bei ydas. Per tris su puse šimto Radviliškio rajono pedagogų, stebėdami naujai pastatytą spektaklį, diskutavo ir lygino su ankstesniais metais statytais pirmosios lietuviškos komedijos autoriaus – žymaus tarpukario teisininko, literato Juozo Vilkutaičio-Keturakio kūrinio pastatymais. Projekte numatytos visos trys veiklos yra atspindinčios istorinį laikotarpį, tad apgalvotai buvo vykdomos per šventines, atmintinas Lietuvai dienas. Taip visus pasirodymus pamatė ir sudalyvavo pokalbiuose- refleksijose su aktoriais ženkliai didesnis žiūrovų ratas. Rodant scenoje istorinį laikotarpį atspindinčius kūrinius, interpretacijas – labai svarbu, jog visų amžiaus grupių žiūrovas išeitų iš renginio nešinas vienodą žinių kraitį. Tai ypač svarbu regionuose, kuriuose meninė veikla dažnai atsilieka nuo miestų kultūrinės politikos.

Sklaidos etapo laikotarpiu projekte buvo numatyta speciali edukacinė veikla: po spektaklių kūrėjai susitiko atviram pokalbiui su žiūrovais ir diskutavo probleminėmis spektaklių temomis. Po spektaklio „Amerika pirtyje“ buvo nagrinėjama moralinio provincialumo tema, spektaklio-koncerto „Graži ir ta galinga“ kalbama apie patriotiškumą ir pasididžiavimą lietuvybe, o muzikinis ritminis pasirodymas „Tabula musica“išprovokavo diskusiją apie bendruomeniškumo privalumus. Projekto tikslinė auditorija  buvo numatyta Radviliškio miesto, rajono ir Šiaurės Lietuvos regione gyvenantys įvairaus amžiaus asmenys, tačiau veiklas vykdant per Valstybės dieną auditorija ženkliai prasiplėtė- pasirodymą stebėjo kitų Lietuvos miestų gyventojai. Projekto veiklų atlikėjai (Klaipėdos jaunimo teatro, „Taško teatro“ kolektyvai, LMTA Klaipėdos fakulteto II kurso studentai) subūrė bendraminčių gretas, kurios taip pat atvyko į spektaklį- koncertą ir kitus pasirodymus. Visų bendras tikslas- kultūros meno sklaida, mainai ir užmegztų ryšių puoselėjimas ir plėtojimas. Informacija apie spektaklius buvo viešinama Radviliškio miesto kultūros centro, Radviliškio rajono savivaldybės ir kituose tinklapiuose, siunčiami kvietimai ir skelbimai į Radviliškio rajono mokyklas, įstaigas, organizacijas pagal įstaigos viešinimo planą.

Komentarai

Kiti projektai

Partneriai

Skip to content