Radviliškyje įspūdingai paminėtos Lietuvos kariuomenės mūšio su bermontininkais 100-osios metinės

Apie renginį

100- metis nuvilnijo laiko upe nuo tų dienų, kai bermontininkai pabandė užimti Baltijos šalis. Bermontininkais vadinama jungtinė rusų-vokiečių kariuomenė, kuriai vadovavo rusų generolas Pavelas Bermontas – Avalovas. Vokiečių apginkluota maždaug 10 tūkst. karių armija užėmė Rygą. Lietuvoje bermontininkams pavyko užimti Šiaulius, Biržus, Radviliškį. Mūšyje ties Radviliškiu bermontininkai patyrė skaudų pralaimėjimą, Lietuvos kariuomenė pradėjo atsiiminėti užimtus miestus. Vien prie Radviliškio į lietuvių rankas kaip karo trofėjai pateko patrankos, lėktuvai, automobiliai, šarvuotis, kulkosvaidžiai, šautuvai ir šaudmenys. Tad siekdami deramai paminėti šią Lietuvai svarbią sukaktį, radviliškiečiai suorganizavo renginių ciklą ,,Pergalės suvienyti“. Labai džiugu, jog  veiklas įgyvendinant labai susidomėjo ir dalyvavo Radviliškio jaunimas. Mūšio akimirkos, kurios jaunam žmogui žinomos tik iš istorijos vadovėlių, sujaudino ir buvo išgyventos ir perteiktos per jauno žmogaus suvokimą.

      Šiai ypatingai sukakčiai paminėti Radviliškio miesto kultūros centras organizavo išvažiuojamąją konferenciją- ekskursiją Radviliškio rajono bendruomenei ,,Laisvės kovų keliais Radviliškio rajone“, kurioje istorijos žiniomis dalijosi archeologas, ekskursijų vadovas Sigitas Senulis, Minaičiuose savo prisiminimais iš močiutės pasakojimų pasidalino Lizdeikos gimnazijos abiturientė Raminta Petrėtytė. Ekskursijos dalyvių gretas gausiai papildė Trečiojo amžiaus universiteto studentai. Malonu stebėti, kai  dvi skirtingos kartos ieško istorijos žinių ir yra vienijami vieno tikslo- tinkamai prisiminti ir paminėti šią svarbią ne tik Radviliškiui, bet ir visai Lietuvai dieną.

       Sužvarbusią popietę grįžusius Radviliškio miesto kultūros centre pasitiko su karšta arbata ir kvietimu į istorikų ir mokinių bei mokytojų diskusinio pobūdžio konferenciją, kurioje pranešimus apie Lietuvos kariuomenės pergalę mūšyje su bermontininkais  skaitė ir dalyvavo KOP vyriausiasis puskarininkis, seržantas majoras Alvydas Tamošiūnas , Lietuvos Respublikos istorijos mokslų daktaras Valdas Rakutis, istorikas, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento analitikas Karolis Zikaras, archeologas  Sigitas Senulis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjas Vytautas Simelis bei Lizdeikos gimnazijos mokiniai. Labai džiaugiamės savo miesto mokyklų (Kudirkos progimnazija, Vaižganto progimnazija, Gražinos pagrindinė mokykla, Lizdeikos gimnazija) jaunimu, kurie su didžiausiu susidomėjimu klausėsi, diskutavo ir aktyviai dalyvavo konferencijoje.  21-osios dienos renginių ciklo vakarą vainikavo Radviliškio miesto kultūros centro teatro studijos ir Radviliškio muzikos mokyklos jaunių choro „Saulės vaikai“  spektaklis ,,Aš mylėsiu ir lauksiu “(režisierė R. Atkočiūnienė, choreografė I. Ginkevičienė, choro vadovė I. Petrauskienė) Pilnutėlę salę žiūrovų prikaustęs spektaklis nepaliko nei vieno abejingo, o akyse susikaupusios ašaros rodė, kiek mums šiandien svarbi ši data, kiek ji svarbi jaunajai kartai. Spektaklį stebėję garbūs svečiai, istorikai žavėjosi Radviliškio jaunimu ir rekomendavo kūrinį viešinti ir parodyti kitiems Lietuvos miestams.

      Lapkričio 22-ąją renginių ciklą ,,Pergalės suvienyti“ tęsė bendras Kultūros centro ir Lietuvos kariuomenės renginys -iškilminga Lietuvos kariuomenės padalinių rikiuotė Radviliškio miesto Aušros aikštėje, taip pat iššautos salvės, skirtos: Pergalei prieš bermontininkus Šiaulių-Radviliškio operacijos metu, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyviams, šiuolaikinei Lietuvos kariuomenei. Atrodė, kad šventė jaučiama ir ten, aukštai. Tad visi radviliškiečiai ir miesto svečiai laukė NATO oro policijos misiją vykdančių Belgijos karališkųjų karinių oro pajėgų ir Danijos karinių oro pajėgų naikintuvų skrydžio. Pasigrožėję reginiu, šventės dalyviai stebėjo iškilmingą Lietuvos kariuomenės padalinių eiseną Radviliškio miesto gatvėmis link Radviliškio Lietuvos Sąjūdžio stadiono. Miestas atrodė pakiliai, didingai. Gatvėse šurmuliuojantys praeiviai ne tik grožėjosi kariuomenės padalinių eisena, bet, apžiūrėję karinę techniką ir pasivaišinę kareiviškomis vaišėmis, skubėjo į Radviliškio kultūros ir poilsio parką, kur vyko karo istorijos klubo „Grenadierius“ interaktyvios pamokos pristatymas. Atrodė, tądien Radviliškis ir radviliškiečiai bei miesto svečiai gyveno viena mintim, susikaupę vienam tikslui, suvokę vieną vienintelę tiesą ir suburti vieno tikslo- tinkamai paminėti ypatingą sukaktį. Radviliškio kultūros ir poilsio parke 100 fakelų nešini radviliškiečiai uždegė mūšio minėjimui skirtą Pergalės ir vienybės laužą. Pergalei paminėti skambėjo Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios varpų dūžiai ir lokomotyvų sirenos. Vakaro renginius lauke vainikavo įspūdingas ugnies šou „Aš galiu“. Sušalusius, tačiau ypatingų emocijų apimtus dalyvius Radviliškio miesto kultūros centre sukvietė Valstybinio ansamblio ,,Lietuva“ šventinis koncertas, kurio programa specialiai rengta šiai sukakčiai paminėti. Didžiulis būrys žiūrovų, pasigėrėję koncertu, turėjo unikalią galimybę pasigrožėti kultūros centre eksponuojamu kraštiečio tautodailininko Edmundo Gaubo horeljefu „Radviliškio kautynės“, kuriame įamžintos bermontininkų kariuomenės sutriuškinimo prie Radviliškio akimirkos.

     Radviliškio miesto kultūros centras džiaugiasi ir didžiuojasi, jog galėjo organizuoti ir vykdyti renginių ciklą ,,Pergalės suvienyti“, skirtą Lietuvos kariuomenės mūšio su bermontininkais 100-osioms metinėms paminėti. Labai džiaugiamės, jog kartu organizuoti šį renginių ciklą sutiko Lietuvos kariuomenė, o Radviliškio rajono savivaldybė palaikė iniciatyvą ir rėmė mūsų organizuojamą renginių ciklą. Norime padėkoti mūsų jaunimui- Lizdeikos gimnazijai, Kudirkos progimnazijai, Vaižganto progimnazijai, Gražinos pagrindinei mokyklai, kurios suburia savo ugdytinius ir palaiko bei patys dalyvauja Radviliškio miesto kultūros centro organizuojamuose renginiuose. Jaunimas- ta karta, kuri neš žinią po mūsų ateinančioms kartoms. Mes tik vilsimės, jog ši žinia bus išgirsta ir mūsų istorija nenusės vien vadovėlių puslapiuose. Esame dėkingi visiems dalyviams, kurie savo noru sutiko prisidėti savo veiklomis prie šio įspūdingo renginio. Manome, kad, nepalikęs abejingų, šis renginių ciklas dar ilgam įsirėš atmintin ir bus prisimenamas ne vienerius metus.

Kiti skelbimai

Partneriai

Skip to content