„Rudens etiudas“ supažindino su aktoriniu meistriškumu

Apie renginį

Radviliškio miesto kultūros centre rugsėjo–spalio mėnesiais aktorius ir režisierius
Andrius Povilauskas įgyvendino suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą „Aktorinis
meistriškumas – rudens etiudas“.
Viena patraukliausių meno šakų – teatras, remiasi vaizdo ir garso elementų sinteze.
Teatro edukacinių dirbtuvių užsiėmimuose dalyviai mokėsi, kaip galima panaudoti savo
kūną ir jo galimybes (balsą, fiziką, veidą), kuriant vaidmenį įvairiuose teatro žanruose.
Užsiėmimuose skirtingo amžiaus dalyviai mokėsi plėsti kultūrinį akiratį, skatinti
kūrybiškumą ir domėjimąsi teatru, susipažino su skirtingomis saviraiškos formomis.
Remiantis daugiametę kūrybine patirtimi edukaciniuose užsiėmimuose kuratorius A.
Povilauskas vedė teorinį įvadą į aktoriaus profesijas, jos ypatybes ir žanrų specifikas,
supažindino su kūno raumenų pajautimo pratimų serija: raumenų, balso ir koordinacijos
jungiamaisiais pratimais, scenos kalbos specifika, naudojant papildomas priemones.
Kiekvienas susitikimas prasidėdavo kūno apšilimo pratimais, po jų veiklas
papildydavo ritminiai junginiai, erdvės ir pojūčio lavinimo pratimai, improvizacinės
situacijos, etiudų kūrimas. Andriaus vizitinė kortelė – teniso kamuoliukai – tapo pagrindiniu
įrankiu atliekant užduotis, skirtas tiek balso lavinimui, tiek kūno treniruotei. Visi dalyviai
buvo itin drąsūs ir žingeidūs. Susitikimus komanda užbaigdavo aptarimu – pasidalindavo
savo jausmais, potyriais, atradimais ir baimėmis.
Programos metu dalyviai turėjo galimybę dalyvauti spektaklio „Obuolys–Gaublys“
peržiūroje bei susitikti su kūrybine teatro komanda. Paskutiniame susitikime buvo kalbama
apie teatro aktualijas, valdymų formas ir padėtį Lietuvoje, naujų kūrybiškumo formų paieškas
socialiniame teatro žanre.

Programoje buvo atsižvelgta į bendrųjų kompetencijų ugdymą per įvairios
technikos meninę–kūrybinę veiklą, sudarant sąlygas tenkinti savišvietos poreikius,
kūrybiškumą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą „Aktorinis meistriškumas – rudens etiudas“ finansavo Radviliškio rajono savivaldybė.

Komentarai

Kiti projektai

Partneriai

Skip to content