Sekminių sanbaris

Apie renginį

Radviliškis kvepėjo Sekminių kiaušiniene Paskutinį pavasario sekmadienį, gegužės 28 dieną, po Šv. Mišių, nuo Radviliškio miesto kultūros centro link miesto parko patraukė tautiniais rūbais pasipuošę, berželiais nešini mėgėjų meno kolektyvų nariai. Visus subūrė ir suvienijo noras pasidžiaugti gamtos atgimimo pradžia – Sekminėmis. Tai krikščionių Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė, švenčiama septintą sekmadienį po Velykų. Skambant kerdžiaus ragų gausmui (D. Stakvilevičius) Radviliškio miesto kultūros ir poilsio parke prasidėjo smagus Sekminių šventės sambūris, kurio metu žiūrovai pakviesti prisiminti papročius ir tradicijas. Berželiais išpuoštame kieme šokti, dainuoti, piemenėlių žaidimus žaisti, vainikus pinti kvietė folkloro ansamblis „Aidija“ (vad. Donatas Stakvilevičius), liaudiškų šokių kolektyvai „Patrepsėlis“ (vad. Romutė Baškevičienė) ir „Šelmiai“ (vad. Edmundas Verpetinskas), Radviliškio muzikos mokyklos birbynininkų ansamblis (vadovas Tomas Kanapinskas), NVŠ „Kultūros pamokos“ piemenėliai (vad. Svetlana Viluskienė). Sekminių šventė tradiciškai apipinta ne tik berželių šakomis, bet ir teatralizuotais vaidinimais: pučiamo rago garsai žadino užsimiegojusius piemenėlius, kvietė juos į ganiavą, kur vainikus pynė, žaidimus žaidė, šeimininkės lauknešėlio gėrybes ragavo. Netrūko norinčių pasiganti „Sapnų gaudykles“, tad gausus būrys dalyvių užsėdo kūrybinių dirbtuvių stalus pas edukatorę Jurgitą Balčiūnaitę. Laukiamiausia šventės pabaigos dalis – piemenėlių kiaušinienės ragavimas. Šiais metais gardžią kiaušinienę kepė ir dalyvius vaišino Radviliškio Trečiojo amžiaus universiteto sveikos gyvensenos fakulteto studentės ir jų šaunioji dekanė Nijolė Lukošienė. Folkloro tradicijų puoselėtojai „Aidijos“ nariai apdainavo berželius, dagilius, žirgelius, šaunias Sekminių gaspadines, porino šmaikščias istorijas. Žinoma dėmesys buvo skirtas ir javų laukų lankymui, vaistažolių rinkimui, mirusių protėvių vėlių pagerbimui. Renginio metu pagarbos žodžiai ir liaudies dainos buvo skirtos mūsų krašto šviesuliui, kraštotyrininkei Šeduvos Babai. Tylos minute pagerbtos, prieš pat Sekmines išėjusios, be galo brangios ir svarbios etninės kultūros asmenybės, Zita Kelmickaitė ir Stanislovas Kavaliauskas. Linksmai, pagarbiai, prasmingai ir vieningai kiaušiniene ir beržais kvepiančiame Radviliškio miesto kultūros ir poilsio parke nuskambėjo Sekminių sambaris, kviečiantis nepamiršti iš kartos į kartą perduodamų papročių, tradicijų ir jų kūrėjų. Dėkojame ilgamečiam etninių renginių rėmėjui – Gedo Jasiukaičio iš Daugėlaičių ūkiui už šviežius ir gardžius agurkus.

 

Kiti skelbimai

Partneriai

Skip to content