Startuoja projektas „Prasminga diskusija“

Apie renginį

Radviliškio miesto kultūros centras laimėjo švietimo ir mokslo ministerijos skelbtą neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursą.

Konkursui buvo pateiktos 157 projektinės paraiškos. 28 finansuojamiems projektams buvo paskirstyta 149 999 eurų.

Forumo teatro projektu „Prasminga diskusija” stengiamasi mažinti regione gyvenančių paauglių regioninę bei socialinę atskirtį, forumo teatro metodais ugdyti jų gebėjimą spręsti iškilusias problemas, scenos ir kūno kalbą, balsą, psichologinius-socialinius įgūdžius, pasitikėjimą savimi.

Veiklos planuojamos įgyvendinti keturiais etapais:
Planavimo etape projekto kūrybinė grupė kartu su teatro mokytoja, režisiere, aktore Monika Šaltyte ruošis išvykoms į mokyklas, ugdys forumo teatro metodus, galimus siužetus, kūno plastikos ir kalbos valdymo būdus. Rugsėjo mėnesį kūrybinė grupė ir projekto komanda, atvykusi į mokyklas supažindins bendruomenę su forumo teatru, kartu su moksleiviais, mokytojais, psichologe ir socialine darbuoja iškels aktualias jaunimui problemas, planuos veiklas ir metodus, grafikus mažesnėse grupėse.

Įgyvendinimo etape vieną kartą per savaitę mokyklose vyksta repeticijos. Forumo teatro sesijos – žaidimai, sukurti šiltai atmosferai, aktorių parodomos situacijos, diskusijos su žiūrovu, klausimai. Taikant forumo teatro metodą repeticijų metu jaunimas gvildena savo problemas, gali keisti spektaklio eigą, jį režisuoti ir taip spręsti įvairius klausimus.

Įsivertinimo etape – rudens atostogų metu visų mokyklų mokiniai susitinka Radviliškio miesto kultūros centre dienos stovykloje. Padedant forumo teatro pradininkei profesionalei Rimantai spektakliai ruošiami diskusijai su kitų mokyklų atstovais. Renginio metu mokiniai aktyviai dalyvauja, įsitraukia į gerą diskusiją, vertina vieni kitų pasirodymus.

Tęstinumo etape mokiniai, kurie dalyvavo forumo teatro grupių veiklose renka savo grupes ir repetuoja mokyklose. Po dviejų mėnesių kiekviena mokykla, padedama režisierės daro atviras forumo teatro diskusijas mokyklose įtraukdami savo bendruomenę: tėvus, mokytojus, bendruomenės atstovus.

Radviliškio miesto kultūros centras 2018 rugsėjo – 2019 vasario mėnesiais vykdys forumo teatro metodais paremtą projektą „Prasminga diskusija“. Projekte dalyvaus trys Radviliškio rajono ir viena Panevėžio rajono mokyklos. Projekto tikslas – mažinti regione gyvenančių paauglių regioninę bei socialinę atskirtį, forumo teatro metodais ugdyti jų gebėjimą spręsti iškilusias problemas, scenos ir kūno kalbą, balsą, psichologinius-socialinius įgūdžius, pasitikėjimą savimi.

Pirmojo susitikimo metu projekto kūrybinė grupė kartu su teatro mokytoja, režisiere, aktore Monika Šaltyte ruošėsi išvykoms į mokyklas – ugdė forumo teatro metodus, galimus siužetus, kūno plastikos ir kalbos valdymo būdus. Dalyviai ne tik diskutavo, bet ir vaidino scenoje, veiksmu ieškojo būdų kaip spręsti problemas.

Kūrybinė grupė ir projekto komanda jau rugsėjo mėnesį atvyks į mokyklas! Laukia įdomus ir kupinas atradimų ruduo! Mes viliamės, kad šio metodo pagalba mokyklose bus galima spręsti patyčių, smurto ir kitas problemas.

Komentarai

Kiti projektai

Partneriai

Skip to content