Gyvenimo klausimų sprendimas projekte ,,Kelias į save“

Apie renginį

Kiekvienais metais Radviliškio miesto kultūros centras vykdo neformalaus suaugusiųjų švietimo projektą, kurio metu radviliškiečiai turi galimybę sudalyvauti įvairiose edukacinėse programose. Išbandę save edukacijose- amatų dirbtuvėse, radviliškiečiai šiais metais turėjo galimybę dalyvauti programoje, kuri privertė įsigilinti į save, padėjo atrasti paaiškinimus vieniems ar kitiems gyvenimo atvejams ar sprendimams. Radviliškio miesto kultūros centras šiais metais pateikė visiškai kitokio pobūdžio projektą ,,Kelias į save“ ir subūrė grupę  moterų, kurios jaukiai leido spalio ir lapkričio ketvirtadienių vakarus kartu su psichologe- lektore Enrika Margiene. Šie jaukūs užsiėmimai skatina  žmones skirti didesnį dėmesį sau, savęs pažinimui bei asmenybės tobulinimui.

Kiekvienas visuomenės narys kasdien susiduria su įvairiais elgesio modeliavimo aspektais. Ko gero lengviausia interpretuoti kitų elgesį, o ne savo reakcijas.  Kadangi dabar gyvename visuotino skubėjimo laikais, kai keičiasi ne tik technika, bet ir visuomeninis, socialinis gyvenimas bei šeima. Šiandien tiek vaikas, tiek ir suaugusysis, turi prisitaikyti prie greitai besikeičiančių kasdienio gyvenimo reikalavimų, surasti būdų, kaip sėkmingai spręsti kylančias problemas. Tam, kad asmuo nepalūžtų, visada gebėtų suprasti save bei padėtų sau, reikia išmokti suprasti bendrus asmenybės elgesio modeliavimo principus ir faktorius, kurie gali nulemti tam tikrą elgesį. Svarbu išmokti suprasti ne tik kitą asmenį, bet ir save.

Užsiėmimai vyko Radviliškio miesto kultūros centre nuo spalio 1 iki lapkričio 29 dienos, ketvirtadieniais. Į užsiėmimus buvo kviečiami įtampą ir stresą patiriantys asmenys, bei socialiai pažeidžiamų grupių žmonės: Radviliškio  krašto žmonių su negalia sąjungos nariai, Radviliškio rusų kultūros centro nariai. Iš viso projekto veiklose dalyvavo 20 moterų. Pasibaigus neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymosi programai ,,Kelias į save“ projekto dalyvės džiaugėsi ir dėkojo už pamokymus apie streso įveikos būdus bei suorganizuotą improvizacijų popietę ,,Padėk kitam“, kurios metu buvo pateikiama situacija ir programos dalyvės turėjo pateikti, kokią relaksacijos formą patartų kitam asmeniui.

Tikimasi, kad programos dalyviai įgytas žinias pritaikys ne tik savo gyvenime, bet gebės pagelbėti savo artimiems žmonėms, bendradarbiams. Išgirstos teorinės žinios, praktiniai psichologijos užsiėmimai ir turiningas laiko praleidimas sumažins dalyvių socialinę atskirtį, pagilins visos bendruomenės narių savitarpio supratimą ir toleranciją.  Įsisavinta metodika padės gerinti asmenų gyvenimo kokybę ir integraciją į šiuolaikinę visuomenę bei savirealizaciją. Tobulės asmenybės savigarbos, bendrųjų gebėjimų lavinimas. Žmogus gebės pritaikyti praktikoje streso valdymo būdus, jausis pilnaverčiu visuomenės nariu.

Radviliškio miesto kultūros centras džiaugiasi taip gerai įvertintu ir gausiai lankytu projektu ir     sieks ir kitais metais teikti panašaus pobūdžio projektą. Ateityje organizuojamuose užsiėmimuose planuojamas dalyvių teorinių ir praktinių žinių tobulinimas, naujų metodikų taikymas. Tikimės, kad ir kitais metais pavyks suburti dalyvius panašiai veiklai, o lankymasis užsiėmimuose taps ne tik laisvalaikio praleidimu, bet ir suteiks galimybę jaustis pilnaverčiu, savimi pasitikinčiu, gebančiu valdyti stresą ir emocijas, visuomenės nariu.

Komentarai

Kiti projektai

Partneriai

Skip to content